Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 29. 8. 2007

Výstavba cyklostezky okolo Staré obory je proti přírodě i zdravému rozumuČESKÉ BUDĚJOVICE - Hluboké, skalnaté a romantické údolí řeky Vltavy mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem láká k výletům nejen pěší turisty, kteří mohou projít po červené turistické značce podél Staré obory, ale i cyklisty. Pro ty je zatím velmi členitý kopcovitý terén nepřístupný zejména z důvodu zákazu vstupu do Staré obory, která je sice protkána sítí asfaltových cest, ale platí zde oborní řád. Situace se ale může změnit vybudováním cyklistické stezky . Tato stavba, neboť svými parametry se nejedná o úpravu lesní cesty, ale o technicky i ekonomicky nákladnou stavbu, je ve fázi povolovacích řízení. Na jedné straně zájem o zachování přírody původních suťových lesů, skalnatých doubrav a rostlinných společenstev na ně vázaných a chráněných zákonem dokonce z několika hledisek. Na straně druhé cíl propojit za každou cenu cyklostezkou Hlubokou nad Vltavou s Purkarcem. V současné době ustupuje díky rozhodnutí úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje příroda, neboť odvolání sdružení Calla podané proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice bylo zamítnuto.

Pravý nebo levý břeh Vltavy?

Cyklostezka "Vltavská" z Hluboké nad Vltavou do Purkarce navazuje na cyklostezku z Českých Budějovic a má ambice být součástí nadnárodní trasy EuroVelo 7. V současné době je vedena cyklotrasa po asfaltové komunikaci pravého břehu Vltavy podél Nové a Poněšické obory. Nadace Jihočeské cyklostezky navrhuje její přeložení na levý břeh Vltavy. "Bohužel tento návrh vycházející z údajného zatraktivnění trasy a zajištění větší bezpečnosti cyklistů zcela ignoruje přírodní a technické podmínky a slučováním podmínek pro cyklodopravu ve městě a rekreační cyklistiky nás staví do pozice nepřátel cyklodopravy", uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla.
V případě návrhu se jedná o cyklostezku v základní šířce vozovky 4 m o dvou jízdních pruzích 1,5 m se zpevněnou krajnicí 0,5 m na každé straně. Konstrukce štěrkodrť z asfaltového recyklátu a živičný nátěr z asfaltové silniční emulze. V některých místech budou vybudovány zářezy a náspy, nejvyšší 2,5 m v místě křížení se Zlatěšovickým potokem. "Jsem přesvědčen, že sporné tři kilometry cyklostezky postavené dle platných norem budou zločinem na zdejší přírodě a doporučuji každému projít si po červené turistické značce tuto trasu", dodává Vladimír Molek.

Obora, příroda, myslivost?

V souvislosti s výstavbou cyklostezky bude posunuto oplocení staré obory tak, aby cyklostezka vedla mimo oboru. Přesto, že v oboře je vybudována sít asfaltových komunikací, je pro Státní lesy nepřijatelné vést cyklostezku tímto způsobem. Pochopitelné je, že Lesní správa Hluboká nad Vltavou hájí své zájmy. Méně pochopitelné je, že problém posouvají za hranici obory. "Očekával bych, že Státní lesy budou hájit společné zájmy ochrany přírody , ať už v oboře nebo za jejím plotem a potvrdí naše stanovisko, že někam se prostě dá dojít jenom pěšky," uvedl zklamání Vladimír Molek

Jaké zájmy hájí úředníci životního prostředí?

Jedním z hlavních důvodů potvrzení rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice byl pro úředníky odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje právě nesouhlas státního podniku Lesy České republiky. K dispozici měl přitom odborné vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ( 19.2.2007 Ing. Šiška) Nadále trváme na tom, že jediným optimálním řešením cyklostezky v úseku mezi 1,3 - 4,27 km je z hlediska ochrany přírody a krajiny využití stávajících cest uvnitř obory. Všechny ostatní dosud projednávané návrhy povedou při dodržení předepsaných parametrů komunikace k významnému narušení dochovaných přírodních hodnot v kaňonu Vltavy"
"Úředník rozhodující o odvolání se opíral pouze o posudek soukromé firmy EIA Servis a naprosto ignoroval nejen odborné stanovisko nezávislé státní organizace Agentury ochrany přírody a krajiny, ale i vyjádření svého kolegy odborného pracovníka ochrany přírody", podivuje se Molek. Cit. vyjádření z 19.6.2006 "Vedení trasy je nevhodné zejména vzhledem ke značným zásahům do lesních porostů s významným druhovým zastoupením vzácných rostlin a živočichů, a to vše při stávajícím blízkém souběžném vedení zpevněných komunikací v oboře!"Respekt: Střet civilizací. Článek reagující mimojiné na aktivity Cally ve správním řízení o výstavbě cyklostezky Hluboká nad Vltavou - Purkarec. Čtěte zde.

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována díky projektu "Jihočeská příroda - s lidmi a pro lidi" podpořeného EU v rámci programu Transition Facility 2004 prostřednictvím NROS.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz