Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva ze dne 11. 7. 2008

Ministerstvo životního prostředí může ovlivnit Politiku územního rozvoje

 

Přední české environmentální nevládní organizace se tento týden obrátily na ministra životního prostředí Martina Bursíka s žádostí, aby jeho ministerstvo využilo všech možností k tomu, aby vláda neschválila Politiku územního rozvoje v podobě, která může výrazně ohrozit životní prostředí a lidské zdraví. Politika je celorepublikový územní plán a její návrh obsahuje mnoho kontroverzních záměrů jako je silnice R52 přes Mikulov, úložiště jaderného odpadu, atomové elektrárny nebo nové přehrady. Přitom záměry schválené vládou budou muset kraje i obce automaticky převzít do svých územních plánů.

"Na ministerstvo životního prostředí jsme se obrátili proto, že právě tento úřad bude nejen dávat k Politice svoje připomínky, ale bude se také vyjadřovat k posuzování vlivů na životní prostředí. Přitom dosavadní návrh Politiky má významný negativní vliv na chráněná území NATURA a neměl by vůbec být schválen,"1 potvrzuje Vendula Povolná, právnička Ekologického právního servisu, který se tomuto tématu věnuje.

Občané i obce se mohou do přípravy Politiky zapojit až nyní, kdy existuje hotový návrh. Do 25. září může každý poslat Ministerstvu pro místní rozvoj svoji připomínku2. Právě na uzavřenost přípravy Politiky upozorňují nevládní organizace již delší dobu3. Nakonec se ale MMR rozhodlo uspořádat dvě veřejná projednání Politiky. První se bude konat už 22. července v Praze4, druhé pak v září v Brně. Veřejná projednání sice budou v době dovolených, kdy bude menší zájem občanů, ale i tak se jedná o pozitivní krok ze strany MMR.

Výrazně se nedostatečná diskuse s obcemi projevila např. vymezení tras dálnic a rychlostních silnic nebo u vytipování lokalit pro úložiště jaderného odpadu.

"Hlavní potíž v Politice je v tom, že se několik desetiletí opisují některé nevhodné silniční či vodní koridory, ačkoliv už dávno jsou dopravně neodůvodnitelné, finančně neefektivní a v rozporu se zájmy ochrany přírody, přičemž posouzení variant se nepřipouští," prohlásil rozladěn Miroslav Patrik z Dětí Země, který upozorňuje na problémy s trasováním D3 přes Posázaví, R43 na Moravskou Třebovou, R49 na Zlínsku až na státní hranici, R52 na Mikulov, R55 přes ptačí oblast a vůbec na nereálný nápad splavnit Labe do Pardubic a na výstavbu kanálu Dunaj - Odra - Labe.

Politika územního rozvoje by se neměla stát nástrojem k prosazení jednostranných dopravních a energetických zájmů bez variantních řešení, jako je tomu doposud. Naopak by tato koncepce měla vyváženě sledovat ochranu lidského zdraví, sociální a ekonomické dopady a samozřejmě i ochranu životního prostředí. "Věříme, že se o obsahu Politiky ještě bude jednat", dodává Povolná.


Kontakty:
Vendula Povolná, Ekologický právní servis, 775 154 088, vendula.povolna@eps.cz
Miroslav Patrik, Děti Země, 603 574 289, dz.brno@ecn.cz
NESEHNUTÍ, 723 559 495, jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Martin Mikeška, Hnutí Duha, martin.mikeska@hnutiduha.cz
Hana Chalupská, Veronica, hana.chalupska@veronica.cz
Martin Skalský, Arnika, martin.skalsky@arnika.org
Petra Humlíčková, Zelený kruh, petra.humlickova@zelenykruh.cz
Jan Beránek, Stop přehradě!, jan.beranek@ecn.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla, edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Poznámky:
1) To potvrzuje také Vyhodnocení vlivů Politiky územního rozvoje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Dostupné na http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/UZEMNI_PLANOVANI_STAVEBNI_RAD/Koncepce_Strategie_UPSR/V_priloha_B_NATURA.pdf.
2) Více informací o Politice a o tom, jak zasílat připomínky jsou na stránce http://www.pur.eps.cz
3) Viz tiskové zprávy Ekologického právního servisu na http://www.eps.cz/cz2099047tz/tiskove-zpravy/, http://www.eps.cz/cz2091528tz/tiskove-zpravy/ nebo občanského sdružení Calla http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2008&php=tz230608.php
4) Pozvánka na www.mmr.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz