Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 20. 11. 2008

Těžba uranu v souvislostech - odborný seminář pro veřejnost

Liberec -  V Liberci se dnes konal odborný seminář o problematice případné obnovy těžby uranu v České republice. Důvodem je zájem investorů o otevření bohatých uranových ložisek na našem území, z nichž některá se nacházejí právě v Podještědí. Na semináři se sešli noví krajští zastupitelé, zástupci neziskových organizací zabývající se otázkou těžby uranu a také odborná i laická veřejnost.  Semináře se setkal s velkým zájmem a zúčastnila se ho asi stovka posluchačů, kteří v jeho závěru diskutovali o dopadech těžby uranu na zdraví obyvatel, životní prostředí i rozvoj dotčených území.

Na semináři vystoupili odborníci také s tématy z oblasti energetiky a práv občanů.  Edvard Sequens ze sdružení Calla, které je jednou z pořádajících organizací akce, uvedl: "Současná těžba uranu v České republice pokrývá potřebu našich jaderných elektráren zhruba jen z poloviny. Výroba paliva je navíc 4x dražší, než je cena uranového koncentrátu, který u nás vyrábíme. Pokud těžbu uranu u nás zcela ukončíme, nebude to mít vliv na konečnou cenu elektřiny u nás."  Dále se obává, že plány na stavbu nových jaderných reaktorů na území České republiky mohou zvýšit i tlak na těžbu uranu.

Poradce ministerstva životního prostředí Dalibor Stráský na semináři upozornil, že samotné držení uranu neznamená soběstačnost v jaderném palivu. "Cesta uranu z ložiska do jaderného reaktoru je dlouhá a složitá a vede z velké části mimo území ČR," uvádí Stráský. Český průmysl nedisponuje kapacitami pro konverzi uranu, jeho obohacování a výrobu palivových článků pro jaderné elektrárny.

Peter Diehl, světový odborník na problematiku těžby uranu z organizace WISE, poukázal ve svém příspěvku na příklady kontaminace životního prostředí z uranových závodů ve světě a upozornil na vysokou finanční náročnost sanace těchto znečištění a také diskutabilní otázku uvedení krajiny do původního stavu.

Dopady na životní prostředí z těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem a úpravny uranové rudy MAPE - Mydlovary shrnul ve svém příspěvku odborník na chemické látky Jaroslav Švehla, který uvedl: "Závažným a těžko řešitelným problémem jsou plynné emise radonu a následná depozice jeho pevných radioaktivních částic z vysušených odkališť. Další je riziko bioakumulace radioizotopů do těl a orgánů organismů, respektive postupný nárůst jejich koncentrací v potravních řetězcích."

"Těžba uranu je spojena se značnými zdravotními riziky. Sektor těžby a úpravy uranu byl zdrojem více než (75,6 %) všech zhoubných nádorů oficiálně označených jako nemoci z povolání v letech 1991 a 2006. Šlo zejména o rakovinu plic, ale také o leukémii a nádory kůže," uvedl ve svém příspěvku Miroslav Šuta.

Na skutečnosti, že současný horní zákon nerespektuje práva vlastníkům dotčených pozemků v rámci řízení směřujících k těžbě, se shodli ve svém příspěvku místostarosta obce Český Dub Martin Bobek i právník Tomáš Erbák z Ateliéru pro životní prostředí.

"Věříme, že znalá veřejnost nezůstane k věci lhostejná, a proto je naší hlavní snahou  dostat informace o problematice těžby uranu mezi širokou veřejnost," uvedla předsedkyně sdružení Naše Podještědí, jehož cílem je zvrátit snahy o obnovu těžby uranu v kraji pod Ještědem.

 

Kontakty:
Hana Gabrielová, Sdružení Calla
telefon: 777 027 012, email: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz
Petra Blahovcová, o.s. Naše Podještědí
mobil: 739 094 717, http://www.nasepodjestedi.cz
Josef Jadrný, Strana zelených Janův Důl
mobil: 602 778 279, email: jadrny(zavinac)email.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz