Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva sdružení Jihočeské matky, Calla a V havarijní zóněJETE ze dne 23. 10. 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes jedná o stavbě skladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně

Ministerstvo průmyslu a obchodu (které je podle nového stavebního zákona v této věci stavebním úřadem) dnes jedná o stavbě skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín.

Do předchozích povolovacích řízení (EIA, územní řízení) se jako řádní účastníci zapojila sdružení Jihočeské matky, Calla a sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín a účastní se i tohoto stavebního řízení. Zástupci sdružení jsou přesvědčeni, že dokumentace, která byla stavebnímu úřadu předložena k vydání stavebního povolení, nemůže být dostatečným podkladem pro to, aby mohl stavební úřad v této záležitosti kvalifikovaně rozhodnout.

Chybí zde především:

  1. Bližší informace o způsobu, jak bude souběžně fungovat provoz skladu VJP a ukončování provozu jaderné elektrárny Temelín.
  2. Součástí spisu není studie "Analýza nadprojektových nehod".

"Dle úřadu řeší provoz skladu po odstavení JETE dokument o vyřazování  vyřazení JE z provozu. Tento dokument však nebyl součástí územního řízení a není ani předložen ani v rámci stavebního řízení. Vhledem k nutné době bezpečného ukládání paliva po tisíce let, nevzbuzuje tato skutečnost u účastníků řízení důvěru o odpovědném a otevřeném přístupu stavebníka," uvádějí zástupci občanských sdružení.

"Žádáme proto Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby stavební řízení přerušil, předložená dokumentace byla doplněna a znovu předložena stavebnímu úřadu a účastníkům řízení k projednání. Věříme, že MPO nepůjde ve šlépějích svého předchůdce - Krajského úřadu Jihočeského kraje - a zasadí se o to, aby stavební řízení proběhlo seriózně a objektivně," shodují se zástupci občanských sdružení.


Kontakty:
Hana Gabrielová, Sdružení Calla
telefon: 777 027 012, email: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz