Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 26. 5. 2008

Biologická obnova štěrkopískoven v praxi

 

Sdružení Calla dnes ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko pořádá terénní exkurzi "Biologická obnova štěrkopískoven v praxi". Cílem akce je seznámit účastníky (především pracovníky úřadů veřejné správy, těžebních firem a nevládních organizací) s přírodě blízkými formami obnovy těžebních prostorů.

Sdružení Calla se ochranou a obnovou pískoven zabývá dlouhodobě. V poslední době se zaměřuje právě na prosazování přírodě blízkých forem obnovy území narušeného těžbou štěrkopísku, ale i jiných nerostných surovin. Mezi tyto formy patří především spontánní sukcese (v podstatě samovolný vývoj), řízená sukcese a managementové zásahy ve prospěch ohrožených druhů organismů. V ČR bohužel stále převažují technické rekultivace, které často vedou ke vzniku přírodovědně bezcenných ekosystémů a stojí soukromé firmy i státní pokladnu neúměrné finanční prostředky.

"Na exkurzi bychom rádi zájemcům ukázali, že biologická obnova štěrkopískoven může být levnější a k přírodě šetrnější alternativou technických rekultivací," říká o motivaci pořadatelů Jiří Řehounek, který v Calle vede projekty na ochranu a obnovu pískoven.

Sdružení Calla se ochranou přírodovědně cenných pískoven zabývá i prakticky. Každým rokem např. zajišťujeme údržbu hnízdní stěny pro chráněné břehule říční v pískovně Třebeč, která byla z naší iniciativy vyhlášena přechodně chráněnou plochou.

 

Příloha:

   Přírodě blízké formy obnovy těžbou narušených území: Formy obnovy, které využívají přírodních procesů (především tzv. ekologické sukcese), případně jsou příznivé pro některé cílové druhy organismů.

   Ekologická sukcese: Směna druhů v čase. Společenstvo během ní prochází řadou vývojových stupňů (tzv. sukcesních stadií). Pokud se využije pro obnovu těžbou narušených území, vznikají většinou hodnotnější a stabilnější ekosystémy než při technických rekultivacích.

   Spontánní sukcese: Ekologická sukcese, do které člověk nijak nezasahuje (samovolný vývoj těžbou narušeného území).

   Řízená (usměrňovaná) sukcese: Člověk zasahuje do průběhu sukcese cílenými zásahy, které tento proces usměrňují (např. potlačení invazních druhů, výsev stanovištně původních druhů apod.).

   Managementové zásahy: Pro některé ohrožené druhy organismů je vhodné sukcesi blokovat v některém z jejích stadií, případně provádět jiné zásahy udržující vhodné podmínky pro jejich život (např. úpravu hnízdních stěn v pískovnách pro břehule).

 

Kontakty:
Jiří Řehounek , Sdružení Calla
tel.: 387 311 381, e-mail: rehounekj(zavinac)seznam.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz