Sdružení Calla
  Dnes je 14. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze 13. dubna 2010

Ekoporadna sdružení Calla pomáhá chránit životní prostředí

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dvěstěčtyřicetšest vyřízených dotazů během prvního čtvrtletí roku 2010 naznačuje, že i v tomto roce bude mít ekoporadna, kterou provozuje sdružení Calla, o práci postaráno. Za rok 2009 má Calla na kontě 830 poradenských výstupů. Většinu klientů poradny vloni tvořili lidé, kteří se chtějí bránit záměrům ohrožujících životní prostředí v blízkosti jejich domovů anebo hledají v praktickém životě nějaké environmentálně přátelské řešení. Často jde také o dlouhodobější právní poradenství věnované konkrétním kauzám. Vzhledem k odborné erudici poradců Cally jsou tito vyhledávaným informačním zázemím pro řadu dalších nevládních organizací. Pomoc a radu u nás ale našli i studenti, veřejná správa či firmy. Většina otázek se týkala problematiky ochrany přírody a krajiny či energetiky, ale otázky přicházely rovněž k tématice zemědělství, odpadů, dopravy apod.

Za suchými čísly je schována konkrétní pomoc v desítkách případů nejen v Jihočeském kraji. Například u chystané "revitalizace" sídliště Máj v Českých Budějovicích, kdy jedním ze zásadních problémů byla snaha města umístit do jednoho vnitrobloku novou komunikaci a nová parkovací místa na úkor dětského hřiště, ploch se zelení a klidových zón. Proti záměru se postavila naprostá většina obyvatel okolních domů. Tento dílčí návrh revitalizace byl nakonec vzat zpět a řízení zastaveno. Calla poskytovala právní poradenství občanskému sdružení Máj a taktéž se řízení účastnila.

Obyvatelé Lhenic se zase obrátili na Callu s případem návrhu kácet vzrostlé lípy před kostelem na náměstí. Ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí se podařilo kácení zabránit a vyžádat zpracování odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny. Mezi dlouhodobé spory patří ten v lokalitě Čtyři chalupy na Včelné - vlastník pozemku prosazuje svůj záměr postavit dům přímo pod korunou památného dubu. Magistrát města České Budějovice zásah nepovolil, Krajský úřad Jihočeského kraje jej ale po odvolání žadatele zrušil a zásahu vyhověl. Calla tedy podala podnět k zahájení přezkumného řízení k Ministerstvu životního prostředí, které obratem rozhodnutí Krajského úřadu zrušilo.

Calla nabízí ekoporadenství ve svém českobudějovickém sídle Fráni Šrámka 35 ve formě celkem deseti otevíracích hodin během tří dnů v týdnu, rovněž vede internetovou poradnu a poradci jsou k dispozici i mimo vyhrazený čas na e-mailu a telefonu. Podrobnosti k ekologickému poradenství sdružení Calla včetně otevíracích hodin a kontaktů jsou k dispozici na www.calla.cz/poradna.

Úspěšné práci ekoporadny pomáhá zapojení v jihočeské síti ekologických center KRASEC a také v celostátní Síti ekologických poraden STEP. Ekologické poradenství, které Calla poskytuje zdarma je podpořeno v rámci projektu "Společně pro jihočeské přírodní zdroje" z Finančních mechanismů EHP a Norska, kterou v rámci Blokového grantu administruje Nadace rozvoje občanské společnosti a také díky podpoře SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje, kterou dostal KRASEC.

Edvard Sequens zodpovědný za oblast energetiky doplnil: "V posledním období jsme rozšířili své poradenství o informační pomoc zájemcům o podporu využití obnovitelných zdrojů energie a zateplení domů v rámci dotačního programu Zelená úsporám."

"Přínosem právně-procesního poradenství účasti veřejnosti ve správních řízeních je fakt, že drtivá většina žadatelů o radu nebo pomoc se také sama aktivně zapojuje do správních procesů. Lidé rozhodně nejsou ke svému prostředí lhostejní", uvedla poradkyně sdružení Calla právnička Pavla Matějková.

"Calla je jedinou ekoporadnou v ČR, která se specializuje na problematiku ekologické obnovy území narušených těžbou nerostných surovin. Stále více se na nás obracejí zástupci těžebních firem, úřadů a nevládních organizací, ale i studenti konzultující diplomové či seminární práce", říká Jiří Řehounek, který se v ekoporadně Cally věnuje ochraně přírody a právě ekologické obnově po těžbě surovin.

Kontakty:

Edvard Sequens - problematika obnovitelných zdroju energie, telefon.: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Mgr. Pavla Matejková - problematika práva pri ochraně životního prostředí, telefon.: 384 971 933, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz

RNDr. Jirí Rehounek - problematika ochrany přírody a obnovy po težbe surovin, telefon.: 384 971 934, email: rehounekj(zavinac)seznam.cz

Bc. Hana Gabrielová - problematika zemědělských alternativ telefon.: 777 027 012, 384 971 930, email: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz

 

Poradenství Cally je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a rovněž je realizováno v rámci sítě Krasec za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.

eea norway grant pros
ziv prostredi m p cr jihocesky kraj
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz