Sdružení Calla
  Dnes je 14. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaSpolečná tisková zpráva Cally a Jihočeských matek ze dne 31. května 2010

Chystané drátování jižních Čech a Vysočiny kvůli Temelínu? Každý se může vyjádřit!

Veřejnost, ale i dotčené samosprávy se nyní mohou v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí vyjádřit k plánům provozovatele české elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS a.s. na nové drátování krajiny. V souvislosti s projektem dalších jaderných reaktorů v Temelíně má vzniknout nové, 120 km dlouhé dvojité vedení elektrického napětí 400 kV mezi rozvodnami Kočín u Temelína a Mírovka nedaleko Havlíčkova Brodu. Dráty na 41-45 metrů vysokých stožárech se přiblíží nebo přímo protnou katastry 93 měst a obcí jižních Čech a Českomoravské vysočiny. Investice má stát minimálně 12 miliard Kč1). V případě, že by ČEZ prosadil pro Temelín reaktory 2x1700 MW, stavěly by se další stožáry s vedením směrem na západočeské Přeštice a muselo by být zdvojeno dnešní přenosové vedení mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem.

Nyní je předložena dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí2), kterou může každý zájemce připomínkovat a posléze se zúčastnit i veřejného projednání organizované Ministerstvem životního prostředí. Dokumentace například konstatuje neúnosný dopad na krajinný ráz na řadě míst, kudy bude vedení procházet. Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky připraví k záměru vlastní připomínky.

V Senátu je v této době projednáván návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Návrh k dopravním stavbám zařazuje i energetickou a vodohospodářskou infrastrukturu. Pokud bude schválen, ocitnou se majitelé dotčených pozemků a budoucí sousedé chystaných stožárů, v ještě větší nevýhodě vůči státním firmě ČEPS, než dnes. Usnadněno bude jak povolování vedení takovýchto vysokého napětí, tak vyvlastnění pozemků pro ně.

     Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Česká republika má i jiné možnosti k řešení svých energetických potřeb, než je stavba nových reaktorů.  S budováním menších decentralizovaných zdrojů vyplývá potřeba rozvíjet pružné a bezpečné přenosové a distribuční sítě – tzv. inteligentní sítě.  Právě sem by měly směřovat miliardy, které mají být utraceny za vyvedení nadměrného elektrického výkonu z Temelína.“

        „Na potřebnost modernizace energetiky poukazuje i návrh Státní energetické koncepce, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Výstavba nových reaktorů a elektrického vedení Kočín - Mírovka však spolykají finanční prostředky, které budou potom chybět na modernizaci energetiky v České republice.“ říká Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek.

     

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens - Calla, telefon 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Monika Machová Wittingerová - Jihočeské matky, telefon 603 516 603 , e-mail: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz

 

Poznámky:

  1. Rozhovor ministra Tošovského na Rádiu Česko z 26. ledna 2010:
    http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/exkluzivne/_zprava/686867
  2. Dokumentace EIA k záměru vedení vvn Kočín - Mírovka je ke stažení na webu: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP281
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz