Sdružení Calla
  Dnes je 14. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva sdružení Calla a Hnutí DUHA ze dne 18. listopadu 2010

Vzkaz do Bruselu: český papírový plán pro obnovitelnou energii nestačí

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie, který v září odeslala vláda do Bruselu, sice papírově počítá s pokrytím více než 13 % české spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, chybí v něm však konkrétní opatření, která by umožnila, že se to opravdu stane.

Vyplývá to z obsahu připomínek, které Evropské komisi dnes zaslalo jedenáct českých nevládních organizací [1]. Experti EU by měli posoudit, zda plán umožňuje realistické dosažení společného cíle.

Edvard Sequens ze sdružení Calla vidí ve slabém Plánu zejména nevyužití české příležitosti:
"Ve využití slunečního tepla na jednoho člověka jsme sotva na čtvrtině průměru Evropské unie a biomasy pro teplo využíváme sedmkrát méně než sousední Rakousko. Přitom existuje řada dobrých důvodů, proč podporovat rychlý nárůst počtu solárních systémů, kotlů i větších výtopen na biomasu případně bioplynu k vytápění. Chce to ale dlouhodobý systém a ten v Národním akčním plánu chybí."

Ekologické organizace plánu vytýkají zejména že:

  • Vůbec nepočítá se zákonem na podporu tepla z obnovitelných zdrojů, kde má Česká republika mnohem více možností než k výrobě zelené elektřiny.
  • Počítá s tím, že - spolu s novým zákonem o podporovaných zdrojích energie - stanoví roční stropy pro megawatty z jednotlivých technologií, takže ve výsledku odradí investory špatných i dobrých projektů, solárních, malých vodních elektráren atd.
  • Počítá s větší výrobou energie ze dřeva vykáceného v lesích, která už je na hranici možností, a naopak jen s malým využitím ladem ležící zemědělské půdy k pěstování energetických plodin.
  • Namísto takzvané kogenerace - využití paliva k výrobě elektřiny a tepla zároveň - hodlá energetické plodiny ze zemědělství i dřevo z lesů nasměrovat do méně výhodného použití v elektrárnách.
  • Namísto cíleného energetického využití kuchyňského odpadu, listí nebo trávy v bioplynových stanicích navrhuje, aby byly spalovány ve spalovnách odpadu společně s kvalitními, recyklovatelnými surovinami.
  • Téměř zcela zde chybí jakákoli opatření, která by zajistila přípravu elektrických sítí na přibývání obnovitelných zdrojů a budování takzvaných chytrých sítí.
  • Nijak neřeší překážky, které investicím do obnovitelných zdrojů energie staví úřady, především ministerstvo průmyslu a obchodu, ČEPS, Energetický regulační úřad či distribuční společnosti.

Připomínky ekologických organizací shrnuje Karel Polanecký z Hnutí DUHA:
„Úřednici sice papírově počítají s růstem zelené energetiky, ale naprosto opomněli připravit související opatření, která by umožnila realizaci čistých zdrojů. Plán tak de facto může paradoxně vést k zastavení nového odvětví obnovitelné energetiky. Přitom práce českých inženýrů i dělníků v uplynulých letech ukázala, že zelenými zdroji můžeme dobře čelit dovozu zemního plynu, nebo vysoké spotřebě špinavého uhlí. Plán na příštích deset let rozhodne, zda se této příležitosti Česko chytí, nebo zůstaneme skanzenem Evropy. Brusel by nám měl vrátit plán k doplnění.“

Národní akční plán vznikl proto, aby Česká republika splnila dohodu o nastartování investic do zelené energetiky, na které se vláda s ostatními státy EU dohodla před dvěma lety [2].

Ekologické organizace letos představily koncepci Chytrá energie [3]: konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku. Pokud se jejich návrh uskuteční, český dovoz ropy a zemního plynu klesne na polovinu; exhalace oxidu uhličitého budou o 88 % menší. Kalkulace také potvrzují, že lze zajistit dostatek energie pro české domácnosti a průmysl bez rozšiřování uhelných dolů a nových atomových reaktorů.

Jako impuls k debatě nad smyslem podpory obnovitelných zdrojů pořádá Hnutí DUHA, Calla a Nadace Heinricha Bölla parlamentní seminář "Chytrá podpora pro čistou energii - Jak by měl stát vylepšit podporu pro obnovitelné zdroje energie?", který se bude konat 1. prosince v čase 9:45 až 15:00 v Poslanecké sněmovně [4].

Kontakty:

Edvard Sequens - Calla, telefon 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Karel Polanecký - Hnutí DUHA, telefon: 737 666 968, email: karel.polanecky(zavinac)hnutiduha.cz

Příloha: Připomínky nevládních organizací k Národnímu akčnímu plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Poznámky: [1] Společné připomínky zaslaly tyto organizace: sdružení Calla, Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a energetiku, Ekologický institut Veronica, Ekologický právní servis, EkoWATT, Greenpeace ČR, Jihočeské matky, Liga ekologických alternativ, WISE/NIRS Brno a Zelený kruh
[2] Evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů plánuje, že EU bude v roce 2020 pokrývat 20 % energie z obnovitelných zdrojů. Česká republika se s ostatními státy dohodla, že z nich pokryje minimálně 13 % své spotřeby.
[3] Kompletní studie "Chytrá energie" je ke stažení na http://www.chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf
[4] Program semináře dostupný zde: http://chytraenergie.info/images/stories/parlamentni_seminar_chytra_podpora_pro_cistou_energii.pdf

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz