Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 25. července 2013

Rusnokova vláda: namísto obnovitelných zdrojů zaplatíme uhlí a spalování odpadků

    Česká republika může brzy ztratit jeden z klíčových nástrojů podporující potřebnou proměnu české energetiky směrem k čistější, soběstačnější a energeticky bezpečnější podobě.  Ministři dnes na mimořádném zasedání vlády projednají jediný bod: novelu nedávno přijatého zákona o podporovaných zdrojích energie [1]. Ta ukončuje podporu výroby elektřiny z nových malých vodních, větrných nebo střešních slunečních elektráren, bioplynových stanic i podporu biometanu od roku 2014 (u projektů, které do té doby získají stavební povolení či autorizaci až od roku 2016). Naopak spotřebitelé elektřiny budou nadále platit uhelné elektrárny v případě společné výroby elektřiny a tepla a podporovat spalování komunálních odpadů [2].

    Domácí čisté energetické zdroje posilují nezávislost na dovozu paliv ze zahraničí. Jde o decentralizované zdroje s výkonem od jednotek wattů po desítky megawattů, které postupně snižují roli velkých uhelných nebo atomových elektráren. Proměňuje se tak celý trh s elektrickou energií, který přestává být ovládán jen několika společnostmi. Přijetím návrhu MPO však závislost spotřebitelů na dominantních výrobcích elektřiny bude narůstat.

   Podle odborných propočtů [3] může Česko obnovitelnými zdroji pokrýt téměř dvě třetiny současné domácí spotřeby a stát se tak méně závislým na dováženém plynu, uranu a ropě. Pominout nelze výrazně pozitivní dopady na životní prostředí. Zvýhodněná cena elektřiny z obnovitelných zdrojů jen zčásti napravuje situaci, kdy škody ze spalování fosilních paliv nejsou do ceny elektřiny zahrnuty [4].  Jadernému průmyslu zase stát garantuje zaplacení škod po případné jaderné havárii a tím i menší pojištění [5].

   Pokud vláda záměr schválí, půjde o krok v ostrém rozporu s evropským energetickým kurzem. Jeho důsledkem bude mj. nesplnění závazného českého podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 13,5 % konečné spotřeby dané evropskou legislativou [6].

    Ministr průmyslu Cieńciała navrhuje, aby novelu ve zjednodušeném režimu, tedy bez potřebné debaty, rovnou v prvním čtení schválila mimořádná srpnová schůze Poslanecké sněmovny.

    Záměry ministerstva průmyslu a obchodu jdou ale ještě dále, než je tento návrh.  Připravuje další legislativní změny, které mohou odebrat podporu dnešním provozovatelům malých vodních elektráren, větrných turbín nebo bioplynových stanic [7].  Na druhou stranu chce prosadit garantovanou cenu elektřiny pro nové atomové reaktory, která může znamenat vyšší dopady do ceny elektřiny, než je dnešní podpora čistých obnovitelných zdrojů [8].

    Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Obnovitelné zdroje energie se staly reálnou konkurencí provozovatelů jaderných a fosilních elektráren. Tento průmysl se je proto skrze své politiky snaží zastavit.“
„Obnovitelná elektřina bude v našich podmínkách v průběhu příštích deseti let levnější než fosilní.  Do té doby by se měla její podpora úměrně snižovat, ale ne zcela rušit.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

[1] Program vlády 25. 7. 2013: http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/9F7E44531B899F5FC12573EF0047DADB/5EF8B7665F482B2DC1257BB20058FD26?OpenDocument
[2] Návrh projednávaného zákona: http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN98RC75X4
[3] Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Úřad vlády ČR, Praha 2008
či „Chytrá energie“, viz: http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace
[4] Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku: http://www.greenpeace.org/czech/cz/externality/
či Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v ČR, Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha, říjen 2012: http://www.czp.cuni.cz/wp/12/01.pdf
[5] Tisková zpráva ekologických organizací „Jádro – kdo bude ručit?“: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2013&php=tz130311.php
[6] Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
[7] Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie od MPO, Komora obnovitelných zdrojů energie: http://www.komoraoze.cz/Komora_OZE/Aktualne_files/130417_Komora%20OZE%20kriticka%20analyza%20navrhu%20MPO_aktualizace130520_1.pdf
[8] Tisková zpráva ekologických organizací „Miliardový tunel pro nové jádro“: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2013&php=tz130410.php


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz