Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 18. prosince 2013

Vláda obrací, úložiště i proti vůli obcí

     Ministerstvo průmyslu a obchodu se v plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na rok 2014, o němž dnes jedná vláda, pokouší zlegalizovat  postup při hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. V letošním roce totiž SÚRAO prostřednictví státního podniku DIAMO a družstva GEOMIN požádalo ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území ve všech momentálně sedmi vybraných lokalitách. V obdobném plánu pro rok 2013, který vloni přijala vláda, totiž SÚRAO podmínilo podání žádostí předchozím písemným souhlasem obcí [1]. Správa se ale rozhodla o souhlasy obcí neusilovat a zahájit průzkumy proti jejich vůli.

    Calla se účastní všech probíhajících povolovacích řízení, které mají otevřít cestu průzkumům. Kromě výše zmíněné nezákonnosti namítá zejména:
- v řadě obcí, na jejichž katastrech mají být provedeny průzkumy, se občané v místních referendech vyslovili proti umístění úložiště [2], proto by průzkumy byly v rozporu s ochrannou veřejného zájmu místních komunit. Průzkumy k úložišti jednoznačně směřují, již v roce 2025 má být rozhodnuto o finálních lokalitách.
- nejsou nastavena kritéria, podle kterých bude SÚRAO  hodnotit zvažované lokality za účelem výběru nejperspektivnějších, výběrové řízení na vypracování takových kritérií bylo teprve zahájeno [3].  Přitom již do konce roku 2015 má být rozhodnuto o zúžení počtu lokalit na čtyři.
    Ministerstvo průmyslu a obchodu přestalo brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí a odmítlo se zabývat návrhy jím zřízené Pracovní skupiny pro dialog o úložišti na potřebnou změnu nevyhovující legislativy. Obce už deset let iniciativně usilují o změnu zákonů, která by po vzoru zahraničních zkušeností zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště.  Dnešní realita totiž neodpovídá ani evropské legislativě [4] a Aarhuské úmluvě [5].
    Starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací zejména z vybraných lokalit v reakci na  změněný postup státu v březnu 2013 odeslali ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“ [6]. Dodnes není respektována. 
   Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Je potřeba odmítat všechny nedemokratické přístupy, kdy se rozhoduje o projektech s vážnými dopady do života obcí  navzdory názoru jejich obyvatel. Jaderný průmysl se pouze snaží dokázat, že vyhořelé palivo není problém. Opak je pravdou a pokud dnes upřednostníme netransparentní postupy, jak chceme garantovat bezpečnost úložiště pro další stovky generací?“

 

Další informace může poskytnout:

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, E-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

[1] „Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán“ přijala vláda České republiky 20. prosince 2012. Jde o klíčový dokument, podle nějž SÚRAO vykonává svou činnost a to podle atomového zákona. ).   Schválená  strategie hledání úložiště zní takto: „Strategie postupu Správy k ověření vhodnosti lokalit pro budoucí HÚ a k výběru dvou kandidátních lokalit předpokládá jednání s obcemi s cílem získání jejich souhlasu se zapojením do výběru lokality. Správa k tomuto předpokládá uzavření písemných dohod s jednotlivými obcemi. Teprve po získání tohoto souhlasu Správa podá na MŽP žádost o stanovení průzkumného území a teprve po jeho stanovení náleží obcím příspěvek jak z průzkumného území dle horního zákona, tak z jaderného účtu v souladu s novelou atomového zákona.“ .
[2] Ve zmíněných sedmi lokalitách proběhlo v minulých letech celkem 28 úspěšných místních referend, v nichž obyvatelé jednoznačně úložiště i průzkumy k němu směřující odmítli. Úložiště na svém území usnesením zastupitelstva odmítá i Jihočeský kraj.
[3] Zakázka na „Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání“: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/442285  
[4] Směrnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
[5] Aarhuskou úmluvou (Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí) je ČR vázána a je na úrovní ústavního zákona.
[6] Výzva „K hlubinnému úložišti férově“: http://www.temelin.cz/images/PDF/Vyzva_uloziste_ferove.pdf


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz