Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 15. září 2014

Vymyšlená tvrzení pana starosty poletují tiskem jako motýli

     V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevila prohlášení pana Josefa Makovce, starosty obce Jivno, která se týkají další zástavby v přírodně cenném údolí Rudolfovského potoka. Např. v týdeníku 5+2 je uvedena jeho doslovná citace: „Už jsem ze všeho unavený. Schvalování územního plánu se táhne tři roky. Proti je jen pár lidí z Rudolfova. Teď si vymýšlejí motýly a užovky. Brání rozvoji obce.“

     Protože se pan starosta vyjadřuje k naší činnosti a uvádí přitom nepravdivé údaje, rozhodli jsme se stručně reagovat:

     Není pravdou, že proti další zástavbě v údolí Rudolfovského potoka je „pár lidí z Rudolfova“. K této cause už vznikly dvě petice, pod nimiž se sešlo celkem 1581 podpisů. Veřejného projednávání územního plánu se zúčastnilo ke stovce občanů, kteří se do jivenského hostince stěží vešli a pro nával ve stísněných prostorách se ani nedostali k prezenční listině. Někteří z nich si kvůli tomu vzali dovolenou. Dostáváme také mnoho souhlasných e-mailů a dalších reakcí od lidí, mnohdy zcela neznámých, abychom své úsilí nevzdávali.

     Není pravdou, že bychom si „vymýšleli motýly a užovky“. Výskyt chráněných a ohrožených druhů v údolí byl znám již delší dobu, protože do těchto míst chodívají často amatérští i profesionální přírodovědci. Biologický průzkum zpracovaný pro sdružení Náš domov, který potvrdil nebo nově odhalil výskyt řady chráněných a ohrožených druhů, zpracoval zkušený biolog Alois Pavlíčko. Výrok pana starosty o vymyšlených motýlech a užovkách je k panu Pavlíčkovi hrubě urážlivý.

     Výskyt chráněných a ohrožených druhů ovšem rozhodně není jediným argumentem odpůrců další zástavby v údolí, jak se snaží pan Makovec konstruovat. V tomto sporu jde v první řadě o zástavbu na místě krajinné zeleně, o urbanismus a územní plánování, o prostupnost krajiny pro lidi i zvířata nebo o nesmyslné stavby zhoršující povodňové poměry v údolí Rudolfovského potoka.

     Není pravdou, že chceme „bránit rozvoji obce“. Územní plán Jivna umožňuje stavět na mnoha jiných místech v jeho katastru. Rozvoj obce ovšem zajisté netkví v živelné zástavbě dosud volné krajiny, která přináší prospěch jen úzké skupině ekonomicky zainteresovaných osob. Spočívá mimo jiné i v péči o přírodu a životní prostředí, v naslouchání občanům a jejich podílu na správě věcí veřejných.

     Brání - li někdo rozvoji obce, tak je to právě pan starosta Makovec a jivenské zastupitelstvo, které prodává v návaznosti na změnu územního plánu obecní pozemky včetně veřejných komunikací za nevýhodné ceny (včetně pozemků ve VKP Rudolfovský lom). Z nich se pak obratem stávají mnohonásobně dražší parcely a obec přichází o peníze na rozvoj.

     My rozvoji obce nebráníme. Bráníme pouze volnou krajinu a zachovalou přírodu, která slouží jako místo odpočinku pro obyvatele Rudolfova, Českých Budějovic i dalších obcí. Bráníme ji důsledně legálními prostředky, v souladu s našimi zákony i mezinárodními úmluvami, k nimž se naše země hlásí. Jako občané na to máme právo.

     Bráníme krajinu, kterou máme rádi.

 

Jaroslav Valevský ml. Náš domov
Eliška Štěpánová, Náš domov
Zdeňka Sobíšková, Náš domov
Jaroslav Valevský st., Náš domov
Milan Dušejovký, Náš domov
Jiří Řehounek, Calla
Jaroslava Brožová, Jihočeské matky © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz