Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 2. července 2015

Ve Lžíně letos hnízdí velice stará břehule

Také v letošním roce se stala pískovna Lžín významným hnízdištěm břehulí v jižních Čechách. Pískovna hostí i další ohrožené druhy.

Letos v dubnu proběhla opět obnova hnízdní stěny pro břehule a samotářské včely v pískovně Lžín na Soběslavsku. Břehule přiletěly počátkem května a od té doby vyhrabaly do stěny zhruba 150 hnízdních nor. Před několika dny z nor vylétla první úspěšně vyvedená mláďata. Kromě toho je stěna opět provrtána tisíci nor, které si v ní vytvořily samotářské včely, včetně několika ohrožených druhů. Obnovu stěny provádí pravidelně již několik let nezisková organizace Calla, která ji letos financuje z grantů Fondu NNO, ministerstva životního prostředí a také z darů v rámci projektu „Adoptujte břehuli!“ *.

Na projektech ochrany břehulí a samotářských včel s Callou dlouhodobě spolupracuje biolog Petr Heneberg. Letos ho při pravidelném kroužkování lžínských břehulí čekalo velké překvapení. Odchytil totiž břehuli se svým vlastním kroužkem, kterou ovšem okroužkoval jako dospělého ptáka už v roce 2010. Znamená to, že jde o břehuli starou nejméně šest let.

„Břehule se obvykle nedožívají vysokého věku. Většina z mláďat se nedožije ani nejbližšího jara a nezapojí se do procesu rozmnožování. Nejstarší břehule kroužkovaná na našem území se dožila 6 let a 10 měsíců, za rekordní stáří je celosvětově považováno 7 let a 10 měsíců zaznamenaných u ruského kroužkovance,“ říká Petr Heneberg.
Ornitologové mají zvyklosti břehulí poměrně dobře zmapované: „Ve středních polohách Čech hnízdí břehule vesměs jen jednou ročně, na jižní Moravě ale část populace stihne zahnízdit i dvakrát do roka. Za hnízdní sezónu vyvedou tedy kolem osmi mláďat připravených na cestu přes Středozemní moře a Saharu až do exotických zemí afrického Sahelu, například do oblasti v posledních desetiletích pozvolna vysychajícího Čadského jezera. V následujícím roce se do své rodné kolonie vrátí kolem 5 – 18 % mláďat. některá další se usadí také v koloniích okolních. Výrazně věrnější svému místu narození jsou samci. Přežití dospělců a jejich věrnost hnízdišti je vyšší a na hnízdiště se jich každoročně vrací 30 – 40 %, pokud bylo na dané lokalitě hnízdění v předchozím roce úspěšné a hnízda břehulím nezničila například povodeň, predátor anebo člověk,“ dodává Heneberg.

„Pískovna Lžín je v centru našeho zájmu už druhým rokem, kdy v ní provádíme podrobný biologický průzkum. Letos v ní přibyla i tzv. “keška“, jejímž cílem je ochrana písčin formou sešlapu vegetace. Řada pískomilných druhů totiž potřebuje narušování svého stanoviště, jinak z něj brzy zmizí,“ říká Jiří Řehounek, který má v Calle projekty ochrany pískoven na starosti.

 

Kontakty:

Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Projekt „Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Projekt „Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody“ byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz**

 

* Viz www.calla.cz/brehule
** Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz