Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 19. listopadu 2015

Calla obnovuje tůně v jihočeských pískovnách

Drobné tůně a mokřady jsou v naší krajině vzácnými stanovišti pro mnoho ohrožených živočichů i rostlin. Časem ale zarostou, zaplní se různým materiálem z okolí a ohrožené druhy z nich opět mizí. Proto Calla letos na podzim dvě takové tůně obnovuje.

Obě místa se nacházejí v přírodovědně cenných pískovnách, jejichž ochraně se Calla dlouhodobě věnuje. V přechodně chráněné ploše Pískovna u Žemličky nedaleko Hluboké u Borovan, jejíž vyhlášení Calla iniciovala, již proběhla obnova největší tůně, kde se rozmnožují chránění obojživelníci. Zajímavostí této lokality je, že zde žijí všechny tři druhy čolků, s nimiž se můžeme v jižních Čechách setkat, tedy čolek velký, horský a obecný. V Pískovně u Výskoku nedaleko Slavošovic pak dojde k vytvoření nové tůně, která má postupně nahradit tůň stávající.

„Běžný návštěvník některé z opuštěných pískoven si nejprve všimne zelených skokanů a na jaře i dalších obojživelníků, kteří jsou nejnápadnější. Nejde však pouze o ně. Tůně a jejich blízké okolí hostí i celou řadu dalších ohrožených i běžných druhů, které v okolní krajině obtížně nacházejí vhodná stanoviště,“ vysvětluje Jiří Řehounek z Cally.

O přírodních hodnotách Pískovny u Žemličky se mohou turisté a další návštěvníci dozvědět z informačního panelu, který stojí o vjezdu. Obě pískovny jsou na pozemcích Lesů ČR, konkrétně lesní správy Třeboň, která ochotně vyhověla žádosti Cally o souhlas s úpravami tůní.

„Obě lokality vnímáme jako místa, kde můžeme svým citlivým přístupem a úpravou lesnického hospodaření přispět k ochraně ohrožených druhů a podpoře přirozených procesů v ekosystému. Dokladem funkčnosti tohoto přístupu je fakt, že jsme před časem souhlasili s vyhlášením přechodně chráněné plochy Pískovna u Žemličky,“ říká Jaroslav Karas, specialista ochrany přírody a zástupce krajského ředitele podniku Lesy ČR v Českých Budějovicích.

Některé ohrožené druhy žijící v pískovně také potřebují, aby v pískovně zůstaly plošky holého písku a rozvolněné trávníky. Jednou z možností, jak taková místa dlouhodobě zachovat, může být také sešlap vegetace lidmi.

„Smyslem přechodně chráněné plochy Pískovna u Žemličky rozhodně nejsou zákazy vstupu. Chtěli bychom naopak všechny zájemce o přírodu pozvat k její návštěvě. Zní to paradoxně, ale na podobných místech návštěvníci přírodě prospívají. To samé samozřejmě platí i o Pískovně u Výskoku,“ uzavírá Jiří Řehounek.

 

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz
Jaroslav Karas (Lesy ČR) 956 928 314, Karas.oi28@lesycr.cz

 

Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. *

 

* Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz