Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 20. října 2016

Calla slaví čtvrtstoletí práce pro přírodu

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Českobudějovická nezisková organizace Calla v letošním roce slaví dvacet pět let své existence. Bylo to právě v říjnu 1991, kdy se v salónku českobudějovické restaurace Máj sešla ustavující valná hromada „Kanceláře pro ochranu přírody Calla“.

    Dalibor Stráský, který byl jedním za zakladatelů a posléze dlouholetým předsedou, řekl: „Callu jsme zakládali v době, kdy vznikala celá řada podobných organizací. Určitě jsme měli ambici založit něco trvalejšího, ale na dvacet pět let tehdy nikdo z nás nepomyslel. Podařilo se zapojit lidi, kteří mysleli také více do budoucna, a proto Calla bez úhony přestála postupný odliv zakladatelské vlny. Jistě tak nebude problém oslavovat i další kulatá výročí.“

    Calla se od počátku věnovala zejména dvěma tématům – ochraně přírody a energetice, kterým zůstala věrná dodnes. K její činnosti neodmyslitelně patří jak práce při ochraně cenné přírody v terénu, tak i oponování projektům, které by mohly jihočeskou přírodu poškodit. Ve svých aktivitách se zasazuje o zásadní přechod od plýtvání energií k úsporám, o výraznější využívání obnovitelných zdrojů a kroků vedoucích k ochraně klimatu Země.

    V roce 2004 se Calla stala ekoporadnou a o rok později byla jedním ze zakládajících členů jihočeské krajské sítě environmentálních center Krasec. Mimo to se aktivně zapojuje do práce celostátní asociace ekologických organizací Zelený kruh. Pro veřejnost pořádá cyklus pravidelných besed Zelené čtvrtky a cyklus přírodovědných vycházek. Od roku 1999 vydává Calla zpravodaj Ďáblík, který je dnes elektronickým měsíčníkem.

    Edvard Sequens, dnešní předseda Cally řekl: „Není mnoho ekologických organizací, vzniklých v letech kvasu po roce 1989, které vydržely a stále pracují do dnešních dnů.  Zájem o naši práci ve prospěch přírody je pro nás motivem hledat cesty, jak ji i nadále poskytovat.“

Nejvýznamnější úspěchy Cally v uplynulých 25 letech:

 • Pomohli jsme chráněné přírodě v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn na říčce Stropnici.
 • Uhájili jsme vzácnou přírodu vojenského újezdu Boletice a šumavské Smrčiny před projekty lyžařských areálů.
 • Prosadili jsme přijetí Vojenského výcvikového prostoru Boletice do soustavy Natura 2000 a jeho vyhlášení za ptačí oblast i evropsky významnou lokalitu.
 • Trvalým tlakem jsme přispěli k legislativním změnám na podporu přírodě blízké obnovy po těžbě surovin.
 • Podílíme se na několika projektech přírodě blízké obnovy, např. v pískovně Cep II.
 • Dlouhodobě pečujeme o několik přírodovědně cenných pískoven, mimo jiné jsme se v nich výrazně podíleli na ochraně břehulí a stabilizaci jejich jihočeské populace.
 • Uchránili jsme stovky stromů před zbytečným pokácením.
 • Pomohli jsme při záchraně údolí Rudolfovského potoka před další zástavbou, při ochraně jihočeské krajině dominující Kleti před dalším vysílačem a před řadou dalších staveb, které zasahovaly do těch nejcennějších míst jihočeské přírody.
 • Vytvořili jsme první atlas obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji a množstvím aktivit – od publikací a přednášek až po exkurze jsme přispěli k rozvoji tohoto nového odvětví v tuzemsku.
 • Napomohli jsme „obrousit“ třecí plochy mezi investory do obnovitelných zdrojů (zejména větrné energetiky) a ochranou přírody a krajiny.
 • I díky našim aktivitám došlo k zastavení či odložení plánů na další těžbu uranu v České republice.
 • Pomocí starostům a lidem z desítek obcí, které jsou ohroženy stavbou konečného hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpady jsme zmenšili riziko, že výsledné řešení nebude respektovat rozhodnutí dotčených komunit.
 • Přispěli jsme k diskusi o ekonomických i bezpečnostních otázkách jaderné energetiky.
 • Přírodovědné vycházky (od roku 2008) a besedy z cyklu Zelené čtvrtky (od roku 2002) se staly vyhledávanými  formami osvěty ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí nejen pro českobudějovickou veřejnost.
 • Pomohli jsme v začátcích řadě lokálních občanských sdružení, z nichž mnohá stále hájí přírodu a životní prostředí v jihočeských městech a obcích i ve volné krajině.
 • Ekoporadna Cally zodpověděla od roku 2004 přes tři tisíce dotazů.

 

Kontakt:

Edvard Sequens, předseda Cally, energetický konzultant, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Jiří Řehounek, poradce v ochraně přírody, tel.: 605 066 898, e-mail: RehounekJ@seznam.cz

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz