Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 20. dubna 2018

Správa úložišť se mění v trezor na informace

Netransparentní postup Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vyvolává značnou nedůvěru u starostů a obyvatel z desítek obcí lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště pro vysoceradioaktivní odpady. SÚRAO však pokračuje ve své praxi utajování informací, když aktuálně odmítla zpřístupnit výsledky geologických výzkumů, předběžné studie proveditelnosti, ale i studie o posouzení vlivu hlubinného úložiště na životní prostředí zpracované pro nově přidané lokality u jaderných elektráren EDU-západ a ETE-jih.

O tyto studie zpracované z prostředků jaderného účtu ji požádala Calla podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Studie, které mají být podkladem pro výběr lokalit z dnešních devíti na budoucí čtyři, přitom SÚRAO již několik týdnů slibuje zaslat starostům lokality EDU-západ.  Nyní v odmítnutí poskytnout informace ale tvrdí, že požadované studie a zprávy „mají být použity jako podklad pro interní rozhodnutí  povinného subjektu o dalším postupu při vyhledávání geologicky vhodné lokality pro hlubinné úložiště“ [1].

Nejde zdaleka o jediný případ skrývání informací ze strany SÚRAO. Přestože tato státní instituce již v minulosti dva soudní spory o neposkytování informací s Callou prohrála, nyní podstupuje další. Calla se s ní soudí kvůli neodůvodněnému utajování Technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, která měla doložit vhodnost štoly v bývalých uranových dolech na Vysočině pro výzkumnou činnost pro hlubinné úložiště.  A právě nekoncepčnost a neefektivitu tohoto projektu, který si již vyžádal stovky milionů korun, ostře kritizoval i Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve své výroční zprávě za rok 2017, kterou 11. dubna vzala vláda na vědomí [2].

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla - Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Správa úložišť se zjevně bojí obhajoby výsledků své práce. Namísto aby dala poctivě na stůl všechny studie, podle kterých hodlá změnit budoucnost tisíců lidí, radši informace skrývá, případně selektuje. Takto si ale ztracený kredit ve vybraných lokalitách zpátky nezíská.“

 

Další informace může doplnit:

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

 

Poznámky:

[1] Rozhodnutí Správy úložišť radioaktivních odpadů z 9. 4. 2018 o odmítnutí žádosti spolku Calla  poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  zašleme na vyžádání.
[2] Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2017: "V roce 2016 se SÚJB na základě požadavku usnesení vlády č. 50/2016, ze dne 25. ledna 2016, bodu IV, odstavce 1 a související kapitoly 8 části III materiálu čj. 1617/15 bod h) vyjádřil k technicko-ekonomické studii realizace výzkumného programu v Podzemním výzkumném pracovišti (dále jen PVP) Bukov s důrazem na vhodnost této lokality pro výzkumnou činnost. V roce 2017 byla SÚJB předložena druhá část tohoto dokumentu, která obsahuje vlastní technicko-ekonomickou studii výzkumného programu PVP Bukov. Identicky jako v případě první části Studie výzkumného programu PVP Bukov, byla i druhá část hodnocena interně SÚJB a zároveň ji SÚJB zadal k posouzení dvěma nezávislým subjektům. Obdobně jako v roce 2016 lze konstatovat, že příprava projektu proběhla ukvapeně, bez analýzy a osvojení si závěrů obdobných zahraničních projektů, bez předcházející komunikace se širší odbornou veřejností a celý projekt nebyl podroben nezávislé odborné oponentuře. Již dnes je zřejmé, že v lokalitě budoucího hlubinného úložiště bude nutno vybudovat další, konfirmační podzemní laboratoř a tak i ekonomické argumenty výhodnosti realizace PVP Bukov do značné míry pozbývají svou platnost.
SÚJB na základě nezávislých posudků obou částí Studie vyjádřil v dopisu ministrovi průmyslu a obchodu své negativní stanovisko k celému projektu PVP Bukov a považuje ho z odborného hlediska za neodůvodněný, bez přímého dopadu na bezpečnost budoucího hlubinného úložiště."

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz