Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 22. listopadu 2018

Dukovany: řešme fakta, ne dojmy, jde o stamiliardy

Dodnes nebyly zveřejněny vládní analýzy, které měly být dokončeny do konce září 2018 a ve kterých mají být spočteny ekonomické dopady jednotlivých investorských modelů stavby nových reaktorů do veřejných rozpočtů a na spotřebitele [1]. Nejde jen o vysoké investiční náklady ve stamiliardách korun, ale také o podpůrné státní finanční mechanismy, které mohou jít až do bilionu [2]. Na to, že klíčové ekonomické údaje o protežovaném projektu nových reaktorů chybí, upozornila oponentura společnosti PricewaterhouseCoopers zpracovaná v květnu 2018 pro ministerstvo průmyslu. Namísto diskuse nad fakty se premiér Andrej Babiš a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková vyslovují tu pro prodloužení provozu stávajících bloků v Dukovanech [3], o pár dní později zase pro stavbu nových bloků, která má být dle nich „efektivní a návratná“ [4].

Aby se debata o jaderné energetice nevedla na základě dojmů, víry nebo lobbistických tlaků, je potřeba analýzy zpracované za peníze daňových poplatníků zveřejnit. Je však jisté, že ministerstvo průmyslu a obchodu musí začít urychleně pracovat na moderní energetické koncepci České republiky, která zohlední rychlý vývoj technologií, proměňujících se trhů i potřebu urychleně snížit emise skleníkových plynů. Ta stávající změněné situaci, potřebám udržení životního prostředí pro život a posílení energetické bezpečnosti České republiky již neodpovídá.

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, řekl:  „Na rozdíl od premiéra silně pochybuji, že stavba nových atomových reaktorů v Dukovanech by mohla být ekonomicky efektivní a dokonce návratná. Jde o jedny z nejdražších zdrojů elektřiny vůbec a pohled na projekty nových reaktorů nejen v Evropě ukazuje navíc ohromné prodražování projektů a neschopnost dokončit je v dohodnutých termínech.“


Informace může doplnit:

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz

 


Poznámky:

[1] Podle Usnesení vlády č. 415 ze dne 22. 6. 2018 jde o tyto analýzy s termínem dokončení do 30. 9. 2018:

  1. Kvantitativní analýza dopadů varianty č. 1 „výstavba 100% dceřinou společností ČEZ a.s. s možností kapitálového vstupu dodavatele technologie“ (dále jen „varianta 1“), varianty č. 2 „výstavba společností 100% vlastněnou státem (odkup části společnosti ČEZ a.s. obsahující nové i provozované jaderné elektrárny“ (dále jen „varianta 2“) a nové jaderné varianty „vytvoření 100% dceřiné společnosti ČEZ, a.s. vložením aktiv jaderných elektráren Dukovany a Temelín a aktiv dceřiných společností ČEZ, a.s. Elektrárny Dukovany II a Elektrárny Temelín II. S financováním zajištěným garancí ČEZ, a.s. případně státu“ (dále jen „varianta 3“) investorských modelů z hlediska nevyplacených dividend, nákladů spojené s výkupem minoritních akcionářů, nákladů restrukturalizace a vlivu divestic.
  2. Kvantitativní analýza dopadů variant 1, 2 a 3 investorských modelů do sektoru vládních institucí dle ESA 2010 zahrnující mimo jiné materializaci státních záruk.
  3. Analýza předpokladů týkající se požadavků návratnosti a rizikové přirážky u varianty 2 investorského modelu a dopadu těchto předpokladů na míru veřejné podpory na porovnání variant 1, 2 a 3 investorských modelů.
  4. Rámcová analýza strukturování nástrojů CfD a PPA a jejich dopadů na stát a spotřebitele.
  5. Analýza, zda bez zajištění návratnosti ze strany státu není možné ve variantě 1 investorského modelu projekt realizovat.
  6. Základní scénáře realistického mixu zdrojů financování a s tím souvisejících podpůrných mechanizmů ze strany státu pro investorské modely variant 1, 2 a 3.
  7. Analýza podpůrných opatření ze strany státu pro investorské modely varianty 1, 2 a 3 investorských modelů.

[2] Podle propočtů konzultační společnosti Candole partners by mohli spotřebitelé elektřiny zaplatit v případě udělení podpory formou garantovaných výkupních cen (mechanismus CfD) pro nové reaktory na dobu 35 let až jeden bilion korun (bez započítání inflace). Viz Temelínomika 2 - Georgi Vukov, Candole Partners
[3] Lawsuit Risks May Prompt Czechs to Delay Costly Nuclear Plan, Bloomberg, 29. 10. 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-29/lawsuit-risks-may-prompt-czechs-to-delay-costly-nuclear-project
Životnost Dukovan by se podle Babiše mohla prodloužit o deset let, ČTK, 30. 10. 2018, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zivotnost-dukovan-by-se-podle-babise-mohla-prodlouzit-o-deset-let/1680961
[4] Babiš: Vláda chce, aby nový blok Dukovan postavila firma ČEZ, ČTK, 22. 11. 2018
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-vlada-chce-aby-novy-blok-dukovan-postavila-firma-cez/1690299

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz