Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 18. července 2022

Spolky nesouhlasí s výstavbou rekreačního satelitu v Kovářově

Včera skončila lhůta k připomínkování dokumentace EIA pro „Rekreační park Kovářov“ u Lipna. Jihočeské spolky chránící přírodu a krajinu s výstavbou tohoto nového satelitu nesouhlasí.

Spolky Lipensko pro život, Šumava Ne Na Prodej a Calla zaslaly krajskému úřadu nesouhlasná vyjádření a řadu připomínek k projektu v Kovářově. Podle jejich názoru je již další výstavba na levém břehu lipenské nádrže neúnosná a ohrožuje nejen přírodu a krajinu, ale v důsledku i udržitelný turistický ruch na Lipensku. Svůj nesouhlas k umisťování dalších projektů rekreačních resortů v okolí Frymburku dalo jasně najevo i 14 % místních trvale žijících občanů svým podpisem petice „Za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny“.

„Nový rekreační satelit u Kovářova ukrojí další kus dosud nezastavěné krajiny v okolí Lipna. Jeho vliv na zábor zemědělské půdy, krajinný ráz, biologickou rozmanitost, zvláště chráněné druhy živočichů nebo kvalitu vody v Lipně bude negativní, jak ostatně přiznává i samotná dokumentace EIA. Každý další kus zabetonované krajiny na Lipensku jen zvyšuje zátěž pro přírodu a životní prostředí a ubírá místní krajině na kráse. Právě kvůli krásné krajině však lidé Lipensko navštěvují,“ říká Jiří Řehounek z Cally.

„Všechny plánované záměry na levém břehu Lipna, a že jich není málo, znamenají také další zhoršování kvality vody v lipenské nádrži. Odborníci už nyní hodnotí ekologický potenciál Lipna jako „zničený“. Ani nové čistírny odpadních vod nemohu znečištění Lipna zabránit, protože si neporadí s fosforem. A právě fosfor je prvkem, který zásadně zhoršuje vodu v Lipně,“ vysvětluje Pavla Setničková ze spolku Lipensko pro život.

Spolky proto navrhují, aby krajský úřad vydal k záměru „Rekreační park Kovářov“ negativní stanovisko.

 

Další informace:

Petice za záchranu „jihočeského moře“ a okolní krajiny (elektronická verze) - https://www.petice.com/za_zachranu_jihoceskeho_more
Web spolku Lipensko pro život – https://www.lipenskoprozivot.cz/

 

Kontakt:

Pavla Setničková (Lipensko pro život) - 731 647 496
Jiří Řehounek (Calla) - 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz