Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 20. prosince 2022

Kvetoucí trávníky a květnaté pásy v Českých Budějovicích podporují opylovače

Trvalou součástí Českých Budějovic se již staly extenzivně sečené městské trávníky i tzv. květnaté pásy. V obou případech jde o plochy, kde po celou sezónu kvetou byliny a nabízejí potravu motýlům, včelám, čmelákům a dalšímu hmyzu. Biologové a ochránci přírody provádějí na všech plochách jejich monitoring.

„Mohlo by se zdát, že v zimě není v monitoringu kvetoucích ploch co dělat. Opak je ale pravdou. Právě teď vrcholí práce na určování nasbíraného materiálu hmyzu i fotografií pořízených v sezóně,“ vysvětluje entomolog Jiří Řehounek, který má monitoring na starosti ve spolku Calla.

Od počátku biologové pečlivě sledují, jak si jednotlivé kvetoucí plochy vedou. Botanici provádějí především monitoring zaměřený na složení rostlinných společenstev u extenzivně sečených trávníků a na uchycení kvetoucích bylin u vysévaných květnatých pásů. Entomologové se zaměřují na výskyt vybraných skupin hmyzu, hlavně motýlů, blanokřídlého hmyzu (včely, čmeláci, vosy, kutilky aj.) a býložravých brouků. Každoročně také srovnávají kvetoucí trávníky a květnaté pásy s plochami sečenými několikrát ročně nakrátko. Výsledky ukazují, že jak extenzivně sečené trávníky, tak i květnaté pásy hostí mnohem větší množství hmyzích druhů i jedinců, než krátce střižené trávníky.

„Díky extenzivně sečeným trávníkům a květnatým pásům vykvetou každoročně v Českých Budějovicích běžné luční byliny, např. kopretiny, zvonky, chrpy nebo chrastavce. Zaznamenáváme na nich však i některé vzácnější nebo ohrožené druhy rostlin. Také druhová rozmanitost původních lučních druhů rostlin je na řadě lokalit překvapivě vysoká. V normálně sečených trávnících většina druhů nestihne ani vykvést, natož se vysemenit,“ říká Klára Řehounková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

„Pro samotářské včely jsou velice důležité druhově rozmanité trávníky. Mnoho druhů totiž vyhledává pouze květy určitého druhu rostliny. Příkladem může být pískorypka chrastavcová, která hledá potravu na chrastavcích. Díky extenzivnímu sečení se na některých budějovických trávnících vyskytuje pravidelně," uvádí entomolog Michal Perlík z Biologického centra AV ČR, který se na monitoringu kvetoucích trávníků podílí.

„Opylovači čelí v současné době mnoha různým problémům od ztráty přirozeného prostředí, přes používání pesticidů až po nevhodnou péči o jejich stanoviště. I drobné změny v péči o městskou zeleň nebo soukromé zahrady jim přitom mohou významně pomoci,“ říká koordinátor monitoringu Jiří Řehounek z Cally a dodává: „Jsme rádi, že v Českých Budějovicích se daří nejen měnit péči o městské trávníky směrem k přírodě blízkým opatřením, ale i vysvětlovat změny široké veřejnosti. Dokladem toho je i narůstající množství extenzivně sečených soukromých zahrad.“

 

Další informace:

Publikace „Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině“: (http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/brozura_motyli_web.pdf)

Publikace Květnaté pásy ve městech: (http://calla.ecn.cz/data/hl_stranka/ostatni/skladacka_Kvetnate_pasy.pdf)

Web „Příroda ve městě“ (http://calla.cz/prirodavemeste/)

 

Kontakt:

Kontakt: RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz