Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva spolků Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej ze dne 21. srpna 2023

Rodinné bydlení kolem Lipna? Jen zástěrka pro nové rekreační satelity

Výstavba bytů kolem Lipna je jen zástěrkou pro nové developerské projekty rekreačních satelitů, které poškozují životní prostředí. Spolky i mnozí občané požadují výrazné omezení další zástavby.

V médiích se nedávno objevila data o bytové výstavbě v jižních Čechách. Leckoho možná překvapilo, že v roce 2022 se byty stavěly nejintenzivněji v Lipně nad Vltavou, kde jich bylo dokončeno 78, tedy více než v třicetitisícovém Táboře. Mezi lety 2018 a 2022 vzniklo v Lipně celkem 253 nových bytů. Když se však podíváme na počet stálých obyvatel, žilo v roce 2018 v Lipně 594 lidí, zatímco letos 627 lidí.

„Jasně se ukazuje, že na Lipně se nestaví rodinné bydlení, ale nové ubytovací kapacity pro tvrdý turismus. Rozlišit bytovou a rekreační výstavbu je přitom důležité při povolování developerských projektů. Příkladem může být záměr VIVA Lipno, který se úplně vyhnul procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)¨. Investor totiž deklaroval výstavbu rodinného bydlení, na kterou se proces EIA nevztahuje. Přitom ubytovací kapacity nebyly letos zdaleka naplněny,“ říká Vladislav Smolka ze spolku Šumava Ne Na Prodej.

Na levém břehu Lipna se přitom v současné době chystá až šestnáct nových developerských projektů s kapacitou 4500 lůžek, jimž by padlo za oběť více než 200 hektarů lesů a luk. Projekty mimo jiné počítají také s výstavbou přístavů pro stovky jachet. Masivní zastavování volné krajiny je podle názoru spolků v rozporu s Územní studií krajiny Jihočeského kraje. Tento dokument vypracovaný pro Jihočeský kraj výslovně uvádí, že na Lipensku by se již neměly do volné krajiny nové stavby umísťovat.

„Naši petici Za záchranu „jihočeského moře“ a okolní krajiny už podepsalo více než 4000 občanů, včetně mnoha obyvatel lipenských obcí. Petice mimo jiné požaduje zamezit dalšímu betonování Lipenska. Další výstavba přitom znamená nejen zátěž pro místní přírodu a narušení krajinného rázu, ale i další zhoršení, již tak velmi špatné kvality vody v jezeře, na kterém místní turistický ruch závisí,“ argumentuje Pavla Setničková, předsedkyně spolku Lipensko pro život.

Rozhodovací procesy, které se týkají rekreačních satelitů kolem Lipna se přitom nezastavily ani v létě. Pokračuje např. proces EIA na rekreační satelit v Kovářově. Krajský úřad Jihočeského kraje vrátil investorovi dokumentaci k přepracování. Ve svém vyjádření se ztotožnil s celou řadou připomínek, které k záměru podaly spolky a místní obyvatelé.

„Jsme zvědaví, jak se investor s požadavky krajského úřadu i s připomínkami veřejnosti a státních orgánů vypořádal. Investor měl předložit variantu záměru s menší rozlohou, která nebude mít významně negativní dopady na přírodu, krajinu a půdu. Dokumentace měla řešit i čištění odpadních vod, vliv záměru na kvalitu vody v Lipně, na mikroklima, přírodní biotopy nebo krajinný ráz,“ vypočítává požadavky na dokumentaci EIA Jiří Řehounek z organizace Calla.

 

Odkaz na petici v elektronické verzi: https://www.petice.com/za_zachranu_jihoceskeho_more

 

Kontakty:

Ing. Pavla Setničková (Lipensko pro život) - tel. 731 647 496, e-mail: info@lipenskoprozivot.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ@seznam.cz
PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. - tel. 723 998 925, e-mail: vladislav.smolka@volny.cz
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz