Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva spolků ze dne 25. září 2023

Investor rekreačního satelitu v Kovářově odmítl projekt významně přepracovat

Spolky chránící přírodu a krajinu na Lipensku nesouhlasí s výstavbou nového rekreačního satelitu u Kovářova. Investor předložil v létě krajskému úřadu novou, mírně upravenou variantu, která ale stále neřeší negativní vlivy záměru na životní prostředí.

Spolky Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej od počátku aktivně připomínkují záměr na výstavbu kovářovského areálu v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V této fázi jde už o druhou, přepracovanou verzi dokumentace EIA, protože tu první investorovi krajský úřad pro závažné nedostatky vrátil k přepracování. Ve vyjádření krajského úřadu se mimo jiné dočteme, že investor má "...dopracovat územní variantu, která prokazatelně nebude generovat (bude minimalizovat) významně negativní vlivy a dopady... například varianta bez realizace II. Etapy."

„S touto podmínkou se však investor příliš nepáral. V přepracované dokumentaci píšou její autoři, že oznamovatel jinou variantu nepřipouští, a proto ji neposuzovali. To je ovšem v příkrém rozporu s požadavkem na přepracování dokumentace. O nějakém minimalizování negativních vlivů na životní prostředí pak nemůže být ani řeč,“ domnívá se Jiří Řehounek z Cally

Spolky i řada lidí z Lipenska, Jihočeského kraje i celé ČR, se domnívají, že další výstavba nevratně poškodí přírodu a krajinu a dále zhorší kvalitu vody v Lipně. V konečném důsledku by to znamenalo, že Lipensko přestane být pro turisty a rekreanty atraktivní. K Lipnu se přece jezdí především za čistou přírodou, klidem a koupáním. Zdá se, že poptávka slábne již nyní, vzhledem k poměrné nízké obsazenosti ubytovacích kapacit na Lipensku v letošní letní sezóně.

„Nové developerské projekty jenom zhoršují stav životního prostředí na Kovářovském poloostrově. Další čistírny odpadních vod budou vypouštět vodu do malého Milenského potoka a zhoršovat kvalitu vody v něm i v Lipně. Místní komunikace nejsou připravené na zvýšenou dopravní zátěž, která navíc omezuje pohyb zvěře krajinou. I na kovářovské návsi vídáme čím dál častěji zmateně pobíhající srny,“ říká Blanka Lavičková ze Spolku chatová osada Hrdoňov, který vznikl teprve nedávno.

„Investorovi se ani v nové verzi nepodařilo eliminovat nebo alespoň omezit negativní vlivy zamýšleného areálu. Patří mezi ně zábor kvalitní zemědělské půdy a volné krajiny, ztráta biologické rozmanitosti, úbytek zvláště chráněných, ohrožených a vzácných druhů, narušení zachovalého krajinného rázu nebo další zhoršení kvality vody. Proto jsme ve svých připomínkách navrhli, aby krajský úřad záměr nepovoloval,“ uzavírá Vladislav Smolka ze spolku Šumava Ne Na Prodej.

Odkaz na elektronickou verzi Petice za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny: https://www.petice.com/za_zachranu_jihoceskeho_more (petici dosud podepsalo vice než 4000 občanů)
Odkaz na aktuální tiskovou zprávu spolků „Rodinné bydlení kolem Lipna? Jen zástěrka pro nové rekreační satelity“: https://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2023&php=tz230821.php

 

Kontakty:

Ing. Pavla Setničková (Lipensko pro život) – tel. 731 647 496, e-mail: info@lipenskoprozivot.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ@seznam.cz
PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. (Šumava Ne Na Prodej) – tel. 723 998 925, e-mail: vladislav.smolka@volny.cz
Ing. Blanka Lavičková (Spolek Chatová osada Hrdoňov) – tel. 730 849 553, e-mail: blankalavickovacb@gmail.com © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz