Sdružení Calla
  Dnes je 20. srpna 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Rozhodnutí k žádosti o povolení pokácení dřevin rostoucí mimo les na poz. č. 1452/3, 1420, katastrální území Besednice

OBECNÍ ÚŘAD BESEDNICE, stavební komise
OU Besednice
382 81 BESEDNICE

Vyřizuje: ing. Pán
tel. 323164

Věc: Rozhodnutí k žádosti o povolení pokácení dřevin rostoucí mimo les na poz. č. 1452/3, 1420, katastrální území Besednice

Obecní úřad v Besednici obdržel dne 14. 1. 2002 Vaši žádost o povolení pokácet náletové břízy, borovice a olše dřevin rostoucí mimo les v Besednici (bližší určení místa) na pozemku 1452/3 a 1420, který je v majetku
Obce Besednice, Besednice
Při místním ohledání dne 15. 1. 2002 bylo zjištěno, že jde o stromy, které brání přístupu k DP Besednice a ohrožují práce prováděné v těsné blízkosti, vzhledem k tomu, že většina těchto stromů je poddolována černou těžbou.
Důvod kácení:
Závěry z místního ohledání.
V 130 cm výšky stromu je průměr od 12 do 38 cm.
Obecní úřad v Besednici ve své působnosti podle § 76, odst. 1, psím. b, a ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
povoluje
Pokácení v dané lokalitě na poz. 1452/3 a 1420, lokalita Besednice v k.ú. Besednice

Odůvodnění:
Tyto stromy jsou již poddolovány černou těžbou a v zimním období hrozí jejich vývrat.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15. dnů od jeho doručení k referátu životního prostředí Okresního úřadu v Českém Krumlově prostřednictvím zdejšího Obecního úřadu.

V Besednici 15. 1. 2002

Ing. Jan Pán
Předseda stavební komise
Při OU Besednice

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz