Sdružení Calla
  Dnes je 20. srpna 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Návrh na vyhlášení národní přírodní památky "Besednické vltavíny"

Ministerstvo životního prostředí ČR
Geologický odbor
K rukám vedoucího odboru Mgr. Zdeňka Venera
Vršovická 65
Praha l0
100 10

V Českých Budějovicích dne 16. 3. 2001

V souvislosti s řízením o udělení souhlasu se zásahem do přírodní památky Besednické vltavíny, vedené referátem životního prostředí OkÚ Český Krumlov dle zákona č. 114/1992 Sb. pro plán přípravy, otvírky a dobývání výhradního ložiska společností G-Plus RNDR Štýbr, jsme měli možnost seznámit se rovněž s návrhem na zvýšení ochrany této přírodní památky podané na MŽP RNDr.Michalem Primasem a RNDr. Karlem Seidlem.

Oproštěni od konkurenčních zájmů firem zabývajících se průmyslovou těžbou vltavínů i od problematiky obce Besednice spočívající v ochraně lokality, ale i přímé účasti a ekonomických výhod plynoucích z těžby se připojujeme k výše uvedenému návrhu na vyhlášení národní přírodní památky "Besednické vltavíny". Náš návrh odůvodňujeme zejména tím, že se nám navrhovaná technická opatření jeví jako perspektivní a zaručující dostatečnou ochranu ložiska s částečnou možností jeho využití pro studijní účely. Z hlediska lokálních zájmů by byl vyšší stupeň územní ochrany rovněž zárukou před " ústupky regionálních a lokálních orgánů státní správy".

Věříme, že návrh na vyhlášení NPP Besednické vltavíny zvážíte a po získání dalších oponentních a konstruktivních návrhů na zabezpečení lokality směřujících k přijetí reálného a účinného plánu péče, přistoupí MŽP k legislativnímu aktu přehlášení NPP. O průběhu a výsledku řízení žádáme podat informaci.

S pozdravem Za Sdružení Calla Vladimír Molek

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz