Sdružení Calla
  Dnes je 20. srpna 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Přírodovědecké muzeum Národního muzea poskytuje Sdružení CALLA stanovisko k uvažované průmyslové těžbě vltavínů v části PP Besednické Vltavíny

Národní muzeum
Mineralogicko - petrologické oddělení
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1

Calla
Sdružení pro záchranu prostředí
F. Šrámka 35
P.O.Box 223
370 04 České Budějovice

V Praze 10.5.2001, čj.PM1NM 57/2001

Věc: Odborné stanovisko k problematice ochrany PP "Besednické vltavíny"

Jako vedoucí odborného pracoviště Přírodovědného muzea NM mineralogicko - petrologického oddělení a současně i kurátor sbírky vltavínů považuji za nezbytně nutné vyjádřit své stanovisko ke kauze "PP Besednické vltavíny". S dostupnou písemnou dokumentací k této kauze jsem seznámen.

V případě lokality Besednice se jedná opravdu o zcela unikátní vltavínové naleziště v oblasti jižních Čech, které nemá analogii. Vzhledem ke specifickému charakteru zdejších vltavínů představuje lokalita Besednice přírodní fenomén, svým významem pro vědu přesahující rámec České republiky. Je proto žádoucí zvýšení stupně ochrany (NPP) a zařazení lokality do mezinárodního ochranného programu UNESCO. Svérázný způsob "ochrany" lokality, která má již status PP, vytěžením vltavínů v její části s následnou rekultivací je naprosto nepřijatelný. Soukromá firma není ve svém záměru vedena snahou po skutečné ochraně lokality, ale pouze komerčními zájmy s vývozem vltavínové suroviny do zahraničí. Vytěžené části území PP do budoucnosti lokalitu neuchrání a aktivity "černých kopáčů" se pouze přesunou mimo uvažovaný dobývací prostor. Současná legislativa přes své určité nedostatky umožňuje jak citelný postih nelegálních kopáčů vltavínů a omezení devastace terénu PP, tak stupeň ochrany, odpovídající významu lokality. Neuvážené povolení těžby na lokalitě, chráněné ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a ve znění pozdějších předpisů, je velmi nebezpečným krokem. Představovalo by precedens pro další těžební aktivity i v jiných chráněných lokalitách a územích ČR bez ohledu na skutečnost, proč byla tato ochrana vyhlášena.

RNDr.Jiří Litochleb, Vedoucí oddělení a kurátor

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz