Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 16. června 2015

Jak na úložiště? Právní pomoc nyní i na webu

Ve spolupráci s týmem právníků z Frank Bold připravila Calla pro občany, jejich spolky i samosprávy obcí právní pomoc pro úspěšnější zapojení do povolování v jednotlivých fázích vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V podobě metodických rad a vzorů ji zájemci najdou na webových stránkách http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/pravo/.

      Autoři seznamují zájemce, jak probíhá správní řízení obecně a zvláště pak řízení o stanovení průzkumných území, územní i stavební povolování a jak se do nich mohou zapojit spolky. Těm se věnují i informace pro založení spolku či jeho změnu z dřívějšího občanského sdružení. Všichni pak najdou rady, jak využít práva na informace, zapojit se do hodnocení vlivů koncepcí i samotného úložiště na životní prostředí. Pokud to bude nezbytné, naleznou pomoc při přípravě petice, veřejného shromáždění či místního referenda.

  V současnosti jsou v každém případě možnosti občanů i starostů oproti státu velmi omezené, o čemž svědčí i povolení vydaná ministerstvem životního prostředí pro geologické průzkumy v pěti lokalitách navzdory nesouhlasu starostů i občanů vyjádřených v místních referendech. Dnes se koná další jednání Pracovní skupiny pro dialog o úložišti, ve které se schází zástupci samospráv, neziskových organizací, ministerstev i odborníci z oblasti práva, geologie, sociologie a jaderné bezpečnosti, kteří se mají věnovat i potřebným legislativním změnám.

     Otázky právních možností obcí i jejich občanů ovlivnit průzkumy pro budoucí hlubinné úložiště v lokalitě Kraví hora na Žďársku budou také obsahem veřejné panelové debaty, která se uskuteční ve čtvrtek 18. června v Drahoníně nedaleko Tišnova pod názvem „Radioaktivní odpady za našimi humny?“. Moderované diskuse se zúčastní ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiří Slovák, ředitel Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně Josef Zeman, právní expert Pavel Doucha z AK Šikola, Martin Schenk za místní spolek Nechceme úložiště Kraví hora a energetický konzultant Edvard Sequens za Callu – Sdružení pro záchranu prostředí.

   Edvard Sequens z Cally řekl: „Při rozhodování o hlubinném úložišti, které jednou proždy výrazně změní budoucnost vybrané lokality, má dle dnešních zákonů všechny trumfy v ruce český stát. Spolu se starosty i zástupci občanů z vybraných lokalit nejen na Vysočině se snažíme srovnat nepoměr a změnit pravidla tak, aby mohli lépe hájit své zájmy.“

   Webové stránky www.nechcemeuloziste.cz i další panelová debata jsou aktivitami projektu „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“.

 

Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“
 je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

 

Další informace Vám mohou doplnit:

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel.: 602 282 399
Martin Schenk, Nechceme úložiště Kraví hora, e-mail: martin.schenk(zavinac)habri.eu, tel.: 777 646 646

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz