Sdružení Calla
  Dnes je 29. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 7. července 2021

Na českobudějovických trávnících našli biologové další ohrožené druhy rostlin

                                                                                                   
Už třetí sezónu některé městské trávníky v Českých Budějovicích rozkvétají díky méně častému sečení. Biologický průzkum na nich vloni a letos odhalil výskyt několika ohrožených druhů rostlin.

Extenzivně sečené trávníky v Českých Budějovicích podporují nejen biologickou rozmanitost, poskytují potravu opylovačům a dalším druhům hmyzu, ale také zlepšují městské mikroklima, snižují prašnost a lépe zadržují vodu. Obyvatelé se s nimi mohou setkat třeba na sídlištích Máj a Vltava, v okolí Výstaviště, u Velkého jezu a od letoška nově i v Havlíčkově kolonii. Na výběru vhodných lokalit a jejich biologickém průzkumu s magistrátem spolupracuje neformální skupina občanů, jejímiž členy jsou i mnozí přírodovědci.

„Už vloni na jednom místě vykvetly zvonky klubkaté. Naše skupina na jejich výskyt upozornila magistrát a bylo dohodnuto, že se nechají vykvést a vysemenit. Letos už máme takové lokality dvě a také počet míst, kde se méně seče a trávníky kvetou, se opět zvýšil,“ říká Jiří Řehounek z Cally.

„Každoročně na městských trávnících provádíme biologické průzkumy, díky kterým jsme objevili hned několik ohrožených druhů rostlin. Mezi ty nápadnější, kterých si všimne i běžný kolemjdoucí, patří zvonek klubkatý nebo zvonečník černý. Letos jsme však během průzkumu našli i několik dalších ohrožených druhů,“ říká Eva Koutecká, botanička z Přírodovědecké fakulty JU.

V následujících řádcích přinášíme informace o vybraných druzích ohrožených rostlin.

Zvonečník černý je středoevropský endemit, který roste na poměrně malém území mezi Belgií a Českou republikou. Červený seznam ohrožených druhů ČR ho řadí do kategorie druhů ohrožených, Červená kniha květeny jižní části Čech ho uvádí v kategorii vzácnějších taxonů vyžadujících další pozornost. Stovky zvonečníků rostou na jednom místě v českobudějovickém parku Stromovka, kde se mu v posledních letech daří díky méně intenzivnímu sečení.

Zvonek klubkatý je rostlina rostoucí v Evropě a na Sibiři, která v poslední době v českých zemích ustupuje. Proto je v Červené knize květeny jižní části Čech zařazená mezi ohrožené druhy. V Českých Budějovicích roste na dvou městských trávících, kde byla kvůli jeho výskytu upravená seč.

Jestřábník klubkatý roste od střední Evropy po Sibiř. U nás je zařazen v červeném seznamu mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost. Po letošním objevení jedné lokality na městském trávníku bylo jeho sečení operativně upraveno, aby mohl jestřábník vykvést a vysemenit se.

Z dalších zajímavých druhů byly na budějovických trávnících nalezeny např. lomikámen trojprstý, který patří i mezi druhy chráněné zákonem, dále druhy červeného seznamu bělolist rolní, nepatrnec rolní či úrazník brvitý. V těchto případech jde spíše o druhy méně nápadné, kterých si běžný kolemjdoucí ani nevšimne.

„Mozaiková seč městských trávníků však není primárně zaměřená na ohrožené druhy, ačkoli jejich výskyt bereme jako zajímavý bonus. Je skvělé, že díky ní ve městě kvetou běžné luční druhy jako lomikámen zrnatý, zvonek rozkladitý, kopretina bílá, chrastavec rolní nebo chrpa luční. Odložené kosení jim pomáhá, aby se mohly vysemenit a šířit,“ uzavírá Eva Koutecká.

Neformální skupina občanů, která prosazuje změnu péče o městské trávníky, vytvořila vloni Facebookový profil „Rozkvetlé trávníky v ČB“, kde jsou zveřejňovány aktuality a zajímavosti z českobudějovických trávníků.

 

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek, tel. 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz

 

Další informace k tématu:

Facebookový profil Rozkvetlé trávníky v ČB:
https://www.facebook.com/chcememotyly/?hc_ref=ARQTH_mu0gW-C9j0Fnsl6RQEnQv25gf5kti_As0MLDlIWwz5KW2sqbj8wQ-Ffaf-urA&fref=nf&__tn__=kC-R
Webová stránka Příroda ve městě: http://calla.cz/prirodavemeste/

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz