Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Hnutí DUHA a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 21. července 2021

Senátoři: za nové atomové reaktory zaplatíte bez omezení

                                                                                                   
Senátorky a senátoři dnes při schvalování návrhu zákona o podpoře nových jaderných reaktorů [1] nevyužili možnost shodit jej ze stolu, jak  navrhoval senátor Mikuláš Bek [2]. Stejně tak nepodpořili zastropování neomezené garantované výkupní ceny elektřiny z nových reaktorů. Proti byli senátoři zvolení za ODS a TOP09 a z klubu PROREGION [3]. Pozměňovací návrh, který měl limitovat tuto podporu v souladu s částkami deklarovanými samotným ministrem  průmyslu a obchodu [4],  k tomu podali společně senátorky Alena Dernerová a Jitka Seitlová a senátoři Lukáš Wagenknecht, Mikuláš Bek, Marek Hilšer, Petr Orel a David Smoljak. Senát však vrátil novou normu Poslanecké sněmovně jen s přísnější úpravou bezpečnostní pojistky, aby z našich daní a plateb za elektřinu neprofitovaly Česku nepřátelské režimy.

Kontroverzní legislativní norma jednostranně a mohutně zvýhodňuje nekonkurenceschopnou jadernou energii proti jiným zdrojům a staví ji tak mimo trh s elektřinou. Kromě garantované ceny, za kterou má stát po dobu 30 až 60 let vykupovat veškerou vyrobenou elektřinu z nového reaktoru a rozdíl mezi ní a tržní cenou účtovat spotřebitelům, také zákon umožní vládě poskytnout firmě ČEZ  půjčku až na 100 % investice po dobu stavby bezúročně, která bude mít velké dopady na státní rozpočet. Zákonodárci již nebudou mít žádnou možnost ovlivnit výši štědré veřejné podpory, ta bude pouze v rukou vlády, které svým rozhodnutím vystavili bianko šek.

Investiční náklady (bez nákladů na financování) na nový reaktor v Dukovanech by podle dostupných dat mohly být výrazně vyšší než doposud vládou uváděných 160 miliard Kč. Srovnání s obdobnými stavěnými reaktory ukazuje spíše na 250 miliard Kč (odpovídá průměru nákladů projektů stavěných ve Finsku, Francii, Velké Británii a ve Spojených státech v březnu 2021, v případě elektráren Vogtle v USA a v Olkiluoto ve Finsku došlo od té doby k dalšímu prodražení). Několikanásobné zvyšování ceny v průběhu staveb atomových reaktorů je v posledních letech pravidlem. U jaderných reaktorů stavěných ve Francii, Finsku a na Slovensku jde o 3-4 násobné prodloužení výstavby proti projektu a 2-4 násobné zdražení proti předpokládané ceně. Návrh zákona schválený Senátem vede k situaci, kdy rizika ponese spotřebitel elektřiny.

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Naši potomci možná budou jednou spílat autorům „jaderného tunelu“, který jim zdraží elektřinu. Dnes se mezi spoluautory bohužel přidala větší část Senátu. Přijatý nesystémový zákon znovu jasně ukazuje, že atomová energetika se stala nekonkurenceschopnou a neobejde se bez štědré veřejné podpory. Je nepředstavitelné, že za nový reaktor mají platit spotřebitelé elektřiny ještě v roce 2100, když máme mnohem levnější a bezpečnější cesty, jak zajistit dostatek elektřiny.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: “Dalo by se očekávat, že Senát povede o zastropování garantované výkupní ceny debatu, která se bude týkat konkrétní částky. Vývoj na trhu s elektřinou i ostatními komoditami je dynamický a názory na promítnutí do budoucích cen se mohou lišit. Odmítnutí jakéhokoli zastropování výkupní ceny vyvolává podezření, že číslům prezentovaným v předkládacích zprávách vlastně nikdo moc nevěří. ”

 

Kontakty:

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jan Piňos, zmocněnec Zeleného kruhu pro otázky jaderné energie, 720 552 888, jan.pinos@zelenykruh.cz

 

Poznámky:

[1] Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=99992
[2] Podrobnosti k hlasování o zamítnutí zákona: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=20264&O=13
[3] Podrobnosti k hlasování o zastropování garantované ceny: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=20267&O=13
[4] Ministr Karel Havlíček opakovaně uvádí, že cena elektřiny z Dukovan bude na úrovni 50-60 eur/MWh, ale nepředkládá k tomu věrohodné ekonomické analýzy.

 

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz