Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 6. července 2022

Navzdory hlasování Evropského parlamentu jádro nepatří mezi udržitelné technologie v taxonomii EU

Evropští poslanci dnes většinou hlasů nepodpořili námitku vůči zařazení jaderné energetiky mezi přechodné udržitelné environmentální technologie v rámci taxonomie Evropské unie, která má napomoci k plnění evropských klimatických cílů [1]. S návrhem v přenesené pravomoci přišla v únoru tohoto roku Evropská komise [2], Evropský parlament může ale takovéto normy zamítnout. Pod tlakem Česka, Francie, ale i dalších zemí a také vzhledem k agresi Ruska vůči Ukrajině a dopadům na dostupnost plynu se dnešní rozhodování stalo silně politickým. Zamítnutá námitka argumentovala, že jaderná energetika i zemní plyn nesplňují kritéria, která jsou k zařazení pro jednotlivé technologie a činnosti do zmíněné taxonomie stanovena.

Jaderná energetika je sice nízkoemisní technologií, ale jsou s ní spojeny další dopady, které jsou v rozporu s kritériem „nezpůsobení podstatné újmu žádnému z environmentálních cílů“ a proto ji Evropská komise do taxonomie environmentálně udržitelných technologií v první fázi vůbec nezařadila. Ke stejnému názoru dospěla na začátku letošního roku Platforma pro udržitelné financování jako poradní orgán Evropské komise [3] a nově pak v červnu i klíčové výbory Evropského parlamentu pro hospodářství a pro životní prostředí.   Mezi argumenty proti patří zejména:

  • Existující riziko jaderné havárie s dramatickými následky pro životní prostředí a lidské zdraví.
  • Jaderné elektrárny vyžadují velmi velké množství vody pro svůj provoz, zejména chlazení. Snížená dostupnost chladící vody, která je také důvodem pro omezení výkonu plánovaného nového reaktoru v Dukovanech, vede v zahraničí periodicky ke snížení nebo dokonce přerušení výroby elektřiny v posledních letech, přičemž klimatická změna přinese v Evropě ještě více sucha.
  • Těžba uranu způsobuje výrazné znečištění životního prostředí. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvedl, že dopady těžby a zpracování uranu jsou srovnatelné s uhlím.  Sanace uranových dolů v řadě zemí světa je stále nevyřešeným problémem. Těžba a upracování uranové rudy po sobě zanechaly škody velkého rozsahu i v České republice, která byla nucena na jejich sanace od roku 1989 vynaložit přibližně 50 miliard korun a dalších 60 miliard ještě vydá [4].
  • Navzdory desítkám let vývoje jaderného odvětví zůstává problematická otázka nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími vysoko radioaktivními odpady, které zůstanou nebezpečné pro biosféru po další statisíce let. Hledání místa pro hlubinné úložiště v České republice se potýká s nesouhlasem dotčených obcí pro zásadní dopady do životů jejich obyvatel a rizika pro podzemní vody.
  • Jaderná energetika je spojena s nebezpečím šíření jaderných materiálů zneužitelných pro jaderné zbraně prostřednictvím civilních jaderných programů.

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: „Jaderná energetika nepatří mezi technologie, které by měly být zařazeny mezi environmentálně udržitelné, protože nesplňuje kritéria, které k tomu Evropská komise stanovila. Viděli jsme ale, pod jakým politickým tlakem se evropské poslankyně a poslanci ocitli ze strany jaderných zemí včetně České republiky. Grenwashing tak nakonec zvítězil.“

„Nezařazení jaderné energetiky do taxonomie udržitelných technologií by neznamenalo zákaz jaderné energetiky, jak je někdy v tuzemsku účelově interpretováno. Jaderné reaktory by ale například nemohly čerpat veřejné finance určené na skutečně ekologicky příznivá opatření.“

 

Další informace může doplnit:

Edvard Sequens, energetický konzultant, Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

 

Poznámky:

[1] Taxonomie: Poslanci nejsou proti zahrnutí činností v oblasti zemního plynu a jaderné energie, 6. 7. 2022
[2] EU taxonomy: Complementary Climate Delegated Act to accelerate decarbonisation, 2. února 2022
[3] Platform on Sustainable Finance's response to the consultations on the taxonomy draft complementary Delegated Act, 24. ledna 2022
[4] Uranium 2020: Resources, Production and Demand, NEA a IAEA, 2020 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz