Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 22. srpna 2022

Investor rekreačního satelitu v Kovářově musí přepracovat dokumentaci EIA

Krajský úřad Jihočeského kraje vrátil k přepracování dokumentaci EIA na „Rekreační park Kovářov“. Ve svém vyjádření se ztotožnil s celou řadou připomínek, které k záměru podaly spolky a místní obyvatelé.

Dokumentace, kterou investor předložil krajskému úřadu, je tedy nedostatečná a nelze podle ní správně posoudit vliv výstavby tohoto nového rekreačního satelitu na životní prostředí. Investor dostal pro přepracování dokumentace řadu podmínek. Musí se např. více věnovat čištění odpadních vod, vlivu záměru na kvalitu vody v Lipně, na mikroklima nebo přírodní biotopy, vypracovat studii vlivu na krajinný ráz atd.

„Za důležité považujeme, že investor musí dopracovat a posoudit také další variantu záměru, která nebude mít významně negativní dopady na přírodu, krajinu a půdu. Krajský úřad požaduje, aby byla posouzena varianta s výrazně menší rozlohou. Tento požadavek vznášely spolky od počátku posuzování vlivů na životní prostředí, zatímco investor ho ignoroval nebo prováděl v projektu kosmetické změny,“ říká Jiří Řehounek z Cally, který se připomínkování nového rekreačního satelitu věnuje od počátku procesu EIA.

Rekreační areál v Kovářově je podle názoru ochránců lipenské krajiny v rozporu s nově přijatou Územní studií krajiny Jihočeského kraje. Studie vypracovaná v roce 2021 pro Jihočeský kraj totiž výslovně uvádí, že na Lipensku by se nadále neměly nové stavby umísťovat do volné krajiny. Spolky a řada místních obyvatel proto požadují co nejrychlejší začlenění této studie do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,  což je nadřazený dokument pro územní plány obcí v okolí Lipna. Jedna z podmínek pro přepracování dokumentace EIA se přitom týká i této studie, s jejímiž výstupy se musí investor vyrovnat.

„Vrácení dokumentace EIA k přepracování lze považovat za částečný úspěch. Realizace projektu v původně předpokládaném rozsahu by vzhledem k bezprostřední blízkosti již schváleného Přístavu Hruštice a Rekreačního parku Lipno znamenala znehodnocení celého Kovářovského poloostrova jeho přeměnou z volné krajiny na souvisle zastavěnou oblast městského typu, aniž by to místním obyvatelům přineslo cokoli pozitivního,“ poznamenává Vladislav Smolka ze spolku ŠumavaNeNaProdej působícího ve Frymburku.

Na podporu svých požadavků vytvořil spolek Lipensko pro život petici Za záchranu „jihočeského moře“ a okolní krajiny, kterou dosud podpořilo v elektronické i papírové verzi dohromady asi 4000 občanů. Petice požaduje hlavně přehodnocení plánů na další betonování lipenské krajiny. Velká část podpisů pochází také z polipenských obcí a jižních Čech. Starostové obcí v okolí Lipna však stále sázejí na podporu tvrdého turismu, který krajinu ničí a v důsledku toho poškozuje i její potenciál pro udržitelnou turistiku, a činí tak navzdory vzrůstajícím obavám značné části obyvatel. Petice byla doručena na Krajský úřad Jihočeského kraje již v dubnu tohoto roku a krajští zastupitelé ji budou projednávat na svém zasedání 15. září 2022 v Českých Budějovicích.

Odkaz na petici v elektronické verzi: https://www.petice.com/za_zachranu_jihoceskeho_more

 

Kontakty:

Ing. Pavla Setničková (Lipensko pro život) – tel. 731 647 496, e-mail: info@lipenskoprozivot.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ@seznam.cz
PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. – tel. 723 998 925, e-mail: vladislav.smolka@volny.cz

  © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz