Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 4. prosince 2015

Kam s odpadem z Temelína a Dukovan?

Probíhá veřejné posouzení dopadů koncepce nakládání s vyhořelým jaderným palivem

 

Veřejnost – lidé i obce se mohou až do 22. prosince vyjadřovat k návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu, jak nakládat s radioaktivními odpady včetně vyhořelého paliva z Temelína a z Dukovan. Probíhá totiž zákonné posouzení vlivů navržené koncepce na životní prostředí a zdraví lidí [1].

     Konečné hlubinné úložiště podle představ Ministerstva průmyslu nemusí být jedinou možností, co dělat s tisíci tun vyhořelého jaderného paliva z Dukovan a Temelína nebezpečnými po několik set tisíc let. Alternativou může být dlouhodobé skladování, vybudování mezinárodního úložiště v zahraničí nebo přepracování a zčásti nové použití jako paliva. Návrh právě zveřejněné „Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“ s jinými způsoby, než je úložiště do roku 2065 ale nepočítá [2].  Nyní je na řadě veřejnost.

      Calla ve spolupráci se spolkem Nechceme úložiště Kraví hora jim k tomu připravily internetový formulář na stránkách, kde najdou všechny potřebné informace: www.nechcemeuloziste.cz[3]. Podle došlých vyjádření posléze MŽP určí obsah posudku, který by měl být předložen k veřejné diskusi v průběhu příštího roku.

      V České republice doposud neproběhla žádná debata, jak naložit s vyhořelým jaderným palivem, které zatíží mnoho budoucích generací a neexistuje tak ani potřebná společenská shoda na takovém řešení.  Trvající zaměření Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na jedinou variantu – nalezení finální lokality pro hlubinné úložiště na území České republiky do roku 2025, vede k vážnému a letitému sporu mezi státem a obyvateli i samosprávami desítek obcí, jejichž názor není respektován. Silový postup státu vedl k podání žalob obcí a spolků proti stanovení průzkumných území na všech sedmi lokalitách vytipovaných pro uložení odpadu [4]. I navzdory tomu mají průzkumné práce proběhnout v roce 2016.

     Chybějící varianty nakládání s radioaktivními odpady byly jedním z důvodů, proč dnes platná koncepce přijatá vládou v roce 2002, dostala jako první koncepční vládní dokument nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí na závěr hodnocení dopadů na životní prostředí (tedy v procesu, který je veden nyní) [5].

     Edvard Sequens z Cally řekl:  „Dnes špatně vedené hledání úložiště by mělo být zastaveno. Řešení problematiky jaderných odpadů, jejichž nebezpečnost přetrvá věky, musí být postavené na koncepci přijaté širokým společenským konsensem a ne na dnešním prosazování kdysi zvolených technokratických nápadů.“

Cílem projektu „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti je posílit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště. Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy.

 

Další informace Vám může doplnit:

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel.: 602 282 399

 

Poznámky:

[1] Oznámení Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem podle zákona č. 100/2001 Sb. v databázi CENIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP237K
[2] Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem na http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality/aktualizace-koncepce-nakladani-s-radioaktivnimi-odpady-a-vyhorelym-jadernym-palivem.html
[3] Formulář k vyjádření k Oznámení „Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality/aktualizace-formular.html
[4] SÚRAO hledá konečné hlubinné úložiště v okolí Lodhéřova (lokalita Čihadlo) na Jindřichohradecku, v okolí Jistebnice (lokalita Magdalena) na Táborsku, poblíže Pačejova (lokalita Březový potok) u Nepomuka, v blízkosti Lubence (lokalita Čertovka), u Dolní Cerekve na sever od Jihlavy (lokalita Hrádek), v okolí Budišova na Třebíčsku (lokalita Horka) a poblíž Rožné na Žďársku (lokalita Kraví hora). Bližší popis lokalit na www.nechcemeuloziste.cz .
[5] Nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí vydané v roce 2001:  http://calla.cz/data/energetika/ostatni/RAOstanovisko.rtf

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz