Dnes je 13.6.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Co může udělat občanské sdružení?

Občanská sdružení se mohou účastnit správních řízení a mapování výskytu ohrožených druhů nebo podnikat konkrétní kroky v praktické ochraně starých stromů a na ně vázaného hmyzu. V řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les hrají v poslední době nevládní organizace velkou roli, ačkoli nemají rozhodovací pravomoci. Těchto řízení se může účastnit jakékoli občanské sdružení, které se zabývá ochranou přírody. V řadě případů vede přítomnost občanského sdružení při projednávání kácení ke shodě na kompromisním řešení. Z pozice účastníka řízení může občanské sdružení záměr připomínkovat na všech úrovních rozhodovacího procesu, navrhovat přizvání odborníků na místní šetření a samozřejmě se také odvolat proti konečnému rozhodnutí.

Pestrá paleta možností se pro občanská sdružení otevírá v praktické ochraně starých stromů a na ně vázaného hmyzu. Mohou pečovat o lokality s výskytem těchto druhů, dokonce je mohou i aktivně vytvářet, např. cíleným ořezem stromů "na hlavu". Z Velké Británie k nám pronikají tzv. "broukoviště (v anglickém originále "loggery"), která často na Ostrovech vytvářejí právě nevládní organizace.

Nevládní organizace mohou hrát důležitou roli i při mapování výskytu druhů vázaných na staré stromy, ať už se jedná o celostátní mapování nebo inventarizační průzkumy na konkrétních lokalitách.

Nezastupitelnou roli hrají nevládní organizace také ve vzdělávání, výchově a osvětě veřejnosti. Jakékoli opatření na ochranu ohroženého druhu se totiž prosazuje mnohem jednodušeji, pokud má veřejnou podporu. Vydávání informačních materiálů, realizace ekovýchovných programů pro děti i dospělé nebo vytvoření informačních tabulí, to je jen několik příkladů z mnoha.

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist