Dnes je 13.6.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Co může udělat obecní nebo městský úřad?

Obecní a městské úřady mají v ochraně hmyzu vázaného na staré stromy prvořadý význam. Většina z těchto ohrožených druhů dnes totiž nežije v lese, jak by se z jejich vazby na dřevo mohlo zdát, ale právě na místech, o nichž obecní úřady rozhodují. Je samozřejmé, že především menší úřady nedisponují vždy erudovaným odborníkem, který je schopen kvalifikovaně posoudit důležitost stromu pro jiné organismy.

Tyto stránky si kladou za cíl vytvořit servis pro obecní úředníky, kteří rozhodují o kácení stromů a péči o zeleň obecně. V rubrice Biotopy naleznou zájemci fotografie stromů a jejich částí, které jsou důležité pro vývin ohrožených druhů. Právě takovým stromům je třeba věnovat prvořadou pozornost v řízeních o kácení dřevin rostoucích mimo les. Pokud si příslušný pracovník není jist, je vždy lepší k takovému stromu přizvat na místní šetření odborníka - entomologa (např. z regionálního muzea nebo z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Teprve po konzultaci s ním (a také s dendrologem, je-li to potřebné) je vhodné zvolit nejlepší variantu, která neohrozí bezpečnost občanů ani zdárný vývin larev ohrožených brouků uvnitř stromu.

Důležitou problematikou v kompetenci obecních úřadů je také ukládání tzv. náhradní výsadby, která má sloužit jako kompenzace za pokácené či padlé stromy. S ohledem na ochranu ohroženého hmyzu je třeba dávat přednost geograficky a stanovištně původním druhům, a to zejména v okrajových částech sídel a volné krajině a naopak vyloučit z náhradních výsadeb zejména druhy invazní (rychle se šířící nepůvodní dřeviny). V městských parcích a arboretech jsou pochopitelně pro skladbu dřevin rozhodující i jiná hlediska.

Obecní a městské úřady se mohou do ochrany dřevních druhů hmyzu zapojit i aktivně, protože mají širší možnosti získávání potřebných finančních prostředků. V Lysé nad Labem zřídili v zámeckém parku "broukoviště" (tzv. loggery). Stromová torza a vysoké pařezy lze v městské zeleni ponechávat, dokonce často i kreativně zapojovat do života města (sochy, prolézačky, lavičky apod.). Více informací najdete v rubrice Příklady dobré praxe.

Důležitá může být také úloha úřadů v osvětě občanů. Vhodně umístěné informační tabule (např. u ponechaných torz či padlých kmenů, u obecních "broukovišť" apod.) mohou obsahovat vysvětlení použitého způsobu ochrany, který nemusí být laikovi na první pohled zřejmý.

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist