Dnes je 22.10.2020  Hlavní stránka -Calla  | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 


Facebook Profil Cally na Facebooku
button enviroskop.cz

Květnaté pásy

Květnaté pásy jsou plochy oseté regionální směsí dvouděložných rostlin, které mají vytvořit esteticky zajímavá místa a zároveň podpořit biodiverzitu. Směsi semínek pro květnaté pásy cíleně neobsahují žádné trávy, kterých bývá v krajině dost.

Foto: Květnatý pás v českobudějovickém parku Stromovka na jaře 2018

Foto: Týž květnatý pás, jako na předchozím snímku, bohatě kvetl i v září 2018, přes letošní extrémně suché léto.

Květnaté pásy vznikly původně jako nápad na oživení zemědělské krajiny v Německu. Díky pracovní skupině Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU byly květnaté pásy s upraveným složením semenných směsí přeneseny do městského prostředí v Českých Budějovicích, konkrétně do vědeckého kampusu a městského parku Stromovka.

Foto: Květnatý pás v českobudějovickém vědeckém kampusu v létě 2018

Foto: Detail květnatého pásu v českobudějovickém vědeckém kampusu v létě 2018

První výsledky monitoringu bezbratlých na květnatých pásech v Českých Budějovicích ukazují, že jejich založení proběhlo velmi úspěšně. Ve druhém roce lákaly po celou sezónu velké množství hmyzu, a to nejen opylovačů, ale i dalších skupin. Zejména v parku Stromovka kontrastovalo jejich oživení s okolními často a krátce sečenými trávníky. Fotografie z monitoringu si můžete prohlédnout níže. Přidáváme též grafy, které ukazují výsledky monitoringu bezobratlých na budějovických květnatých pásech.

Graf: Porovnání počtu druhů v důležitých skupinách opylovačů (žahadloví blanokřídlí, motýli) na květnatých pásech a blízkých plochách extenzivně a intenzivně sečených městských trávníků (sezóny 2017 a 2018).

Graf: Porovnání počtu zaznamenaných jedinců z důležitých skupin opylovačů (žahadloví blanokřídlí, motýli, včela medonosná) na květnatých pásech a blízkých plochách extenzivně a intenzivně sečených městských trávníků (sezóny 2017 a 2018).

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

Projekt „Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MŽP
 © 2016 -2020 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist