Dnes je 27.11.2022  Hlavní stránka -Calla  | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 


Facebook Profil Cally na Facebooku
button enviroskop.cz

Voda a mokřady

Voda tvoří nedílnou součást našich obcí a měst. Mnoho měst bylo vystavěno v těsné blízkosti řek, kolorit českých vesnic zase vytvářejí návesní rybníky. Do měst však určitě patří i menší vodní a mokřadní prvky – jezírka, tůně či podmáčené plochy. Taková místa mají velký význam pro obojživelníky či vodní hmyz, tedy skupiny těžko snášející predační tlak ryb, které v dnešní krajině jen obtížně nacházejí místa pro rozmnožování.

Foto: Drobný potůček citlivě provedený areálem strážnického skanzenu – oblíbené místo pro koupání a pití drobných pěvců

O vytváření jezírek ve městě se dozvíte více z příspěvku Miloslava Jirků Přírodě blízká péče o městskou zeleň: Trávníky a voda ve městech, který je autorem několika malých vodních nádrží v areálu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Foto: Jedno z fóliových jezírek v areálu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích

Zajímavé jezírko najdete také na fakultní zahradě PřF JU v Českých Budějovicích. Na webu si můžete prohlédnout jeho fotografie a projít si prezentaci Marie Šmilauerové s počátečními plány celé zahrady.

Foto: Kvetoucí lakušníky na hladině bezfóliového jezírka ve fakultní zahradě PřF JU

Foto: Exkurze pro veřejnost u bezfóliového jezírka na zahradě PřF JU v Českých Budějovicích

Foto: Ne každá vodní plocha je v krajině přínosem. Tůň s příliš kolmými břehy se může stát pro obojživelníky ekologickou pastí.

 

Projekt „Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MŽP
 © 2016 -2022 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist