Dnes je 9.2.2023  Hlavní stránka -Calla  | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 


Facebook Profil Cally na Facebooku
button enviroskop.cz

Trávníky

Městské trávníky obvykle příliš vysokou biodiverzitou neoplývají, jejich potenciál pro ochranu přírody je však překvapivě velký. Pohlížíme na ně často jako na zdroj alergenů nebo odkladiště psích exkrementů. Přitom by někdy stačilo jen mírně upravit péči o ně, aby na nich mohlo žít výrazně více bylin, motýlů a dalších zajímavých a krásných organismů. Přístup k trávníkům se však v řadě měst začíná měnit.

Foto: Mozaikově sečený trávník v centru Českých Budějovic (režim dvousečné louky)

Foto: Městský trávník zbytečně posekaný po několika týdnech letního sucha, Hodonín

Péči o trávníky a možnostem jejich využití v ochraně biodiverzity se věnuje prezentace Miloslava Jirků (BC AV ČR) „Přírodě blízká péče o městskou zeleň: Trávníky a voda ve městech“. Příspěvek vychází především ze zkušeností s péčí o areál Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích.

Foto: Mozaiková seč trávníku v areálu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích

Foto: Kvetoucí trávník na fakultní zahradě Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice

V Českých Budějovicích se v poslední době zvyšuje počet travnatých ploch, které jsou sečeny mozaikově či extenzivně. V roce 2020 proběhl monitoring, který porovnával tyto bohatě kvetoucí trávníky s běžně sečenými plochami v okolí z hlediska výskytu vybraných skupin hmyzu (samotářské včely, denní motýli, býložraví brouci). Výsledky shrnují následující dva grafy (abundance = počet jedinců).

Foto: Na extenzivně sečených trávnících někdy vykvetou i ohrožené, např. zvonek klubkatý, České Budějovice

Změna přístupu k sečení může být doprovázena i dalšími opatřeními, např. výsevem pestrých květnatých směsí, které při správné péči přilákají množství zajímavých druhů živočichů a zkrášlí naše okolí.

Foto: Detail dosévaného trávníku na fakultní zahradě Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice

Ve světě se přírodě blízká péče o městskou zeleň prosazuje dlouhodoběji. Pokud vás zajímá, jak podporují květnaté trávníky v městské a zemědělské krajině Němci či Britové, podívejte se na prezentaci Lenky Šebelíkové a Kláry Řehounkové (PřF JU) „Přírodě blízká péče o zeleň: inspirace ze světa“. Díky aktivitám pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU se rozbíhá experiment s květnatými pásy také v českobudějovickém parku Stromovka a ve vědeckém kampusu. Podrobnější informace najdete na těchto stránkách v rubrice Květnaté pásy.

Foto: Květnatý pás v areálu Biologického centra AV ČR a PřF JU v létě

Věnujete-li se péči o městskou zeleň, určitě vás zaujme také prezentace Natálie Čeplové (PřF & PedF MU) s názvem „Na velikosti záleží? Jak velikost sídla ovlivňuje druhové složení vegetace“.

Naprosto unikátní experiment s obnovou suchých trávníků nyní probíhá na zahradě Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích, kde vznikla v roce 2013 umělá písečná duna. Její vegetační kryt byl vytvořen s pomocí shrabaného materiálu ze zachovalých písčin. Více se dozvíte z prezentace „Písečný přesyp ve městě aneb k čemu je dobrá hromada písku“, jejíž autorkou je Klára Řehounková (PřF JU).

Foto: Umělá písečná duna na zahradě PřF JU v Českých Budějovicích

   

Foto: Porosty trávničky obecné a lnice kručinkolisté na písečné duně v zahradě PřF JU v Českých Budějovich

Foto: Nechte trávníky kvést!, městský trávník v centru Českých Budějovic

 

Projekt „Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MŽP
 © 2016 -2023 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist