Dnes je 16.1.2021  Hlavní stránka -Calla  | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 


Facebook Profil Cally na Facebooku
button enviroskop.cz

Trávníky

Městské trávníky obvykle příliš vysokou biodiverzitou neoplývají. Pohlížíme na ně často jako na zdroj alergenů nebo odkladiště psích exkrementů. Přitom by někdy stačilo jen mírně upravit péči o tyto plochy, aby na nich mohlo žít výrazně více kvetoucích bylin, motýlů a dalších zajímavých a krásných organismů. Změna přístupu k sečení může být doprovázena i dalšími opatřeními, např. výsevem pestrých květnatých směsí, které při správné péči přilákají množství zajímavých druhů živočichů a zkrášlí naše okolí.

Foto: Na jaře trávníky často krásně rozkvetou, bohužel vetšinou jen do první seče, České Budějovice

Foto: Městský trávník zbytečně posekaný po několika týdnech letního sucha, Hodonín

Péči o trávníky a možnostem jejich využití v ochraně biodiverzity se věnuje prezentace Miloslava Jirků (BC AV ČR) „Přírodě blízká péče o městskou zeleň: Trávníky a voda ve městech“. Příspěvek vychází především ze zkušeností s péčí o areál Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích.

Foto: Mozaiková seč trávníku v areálu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích

Foto: Kvetoucí trávník na fakultní zahradě PřF JU

Ve světě se přírodě blízká péče o městskou zeleň prosazuje dlouhodoběji. Pokud vás zajímá, jak podporují květnaté trávníky v městské a zemědělské krajině Němci či Britové, podívejte se na prezentaci Lenky Šebelíkové a Kláry Řehounkové (PřF JU) „Přírodě blízká péče o zeleň: inspirace ze světa“. Díky aktivitám pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU se rozbíhá experiment s květnatými pásy také v českobudějovickém parku Stromovka a ve vědeckém kampusu. První výsledky jsou více než slibné – v roce 2018 pásy kvetly jako o život a lákaly ohromné množství hmyzu, což ostře kontrastovalo zejména s krátce střiženými trávníky ve Stromovce. Podrobnější informace najdete na těchto stránkách v rubrice Květnaté pásy.

Foto: Květnatý pás v areálu Biologického centra AV ČR a PřF JU v létě

Foto: Květnatý pás v českobudějovickém parku Stromovka na jaře

Věnujete-li se péči o městskou zeleň, určitě vás zaujme také prezentace Natálie Čeplové (PřF & PedF MU) s názvem „Na velikosti záleží? Jak velikost sídla ovlivňuje druhové složení vegetace“.

Naprosto unikátní experiment s obnovou suchých trávníků nyní probíhá na zahradě Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích, kde vznikla v roce 2013 umělá písečná duna. Její vegetační kryt byl vytvořen s pomocí shrabaného materiálu ze zachovalých písčin. Více se dozvíte z prezentace „Písečný přesyp ve městě aneb k čemu je dobrá hromada písku“, jejíž autorkou je Klára Řehounková (PřF JU).

Foto: Umělá písečná duna na zahradě PřF JU v Českých Budějovicích

   

Foto: Porosty trávničky obecné a lnice kručinkolisté na písečné duně v zahradě PřF JU v Českých Budějovich

Foto: Nechte trávníky kvést!, zahrada PřF JU, České Budějovice

 

Projekt „Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MŽP
 © 2016 -2021 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist