Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Nesměň - Zadní cihelna (ranč Blueberry)"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 1 km severozápadně od obce Nesměň, východně od silnice Besednice ? Ločenice, na soukromém pozemku (Ranč Blueberry); (48°48'37.78", 14°32'2.23" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 550 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody

  Popis: Na okraji pískovny se nacházejí objekty ranče Bueberry se zahradou. Vzdálenější části pískovny zarůstají samovolně. Na dně se nachází mozaika tůní a sušších vyvýšenin. Z dřevin přvažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), na sušších místech a ve svahu se uplatňuje také smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či bez černý (Sambucus nigra). Stáří lesního porostu lze odhadnout na zhruba padesát let. V podrostu se můžeme setkat např. s psinečkem obecným (Agrostis capillaris), pcháčem bahenním (Cirsium palustre), maliníkem (Rubus idaeus), děhelem lesnm (Angelica sylvetrsis), srhou laločnatou (Dactylis glomerata), kuklíkem městským (Geum urbanum), zběhovcem plazivým (Ajuga reptans), sasankou hajní (Anemone sylvetris), pryskyřníkem prudkým (Ranunculus acris) aj. V tůních roste např. žabník kopinatý (Alisma lanceolatum), jejich hladinu místy pokrývá okřehek menší (Lemna minor).

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  skokan hnědý (Rana temporaria)

  Fotografie
  Na dně pískovny se nachází řada mělkých tůní.
  V porostu převažují listnaté dřeviny.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist