Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Legislativa

  Česká legislativa zatím příliš nepřeje přírodě blízkým formám obnovy štěrkopískoven a dalších těžbou narušených území. Ačkoli řada problémů spojených s prosazováním těchto forem obnovy je způsobena především rigidním lpěním na již zavedených technických rekultivací, přesto by některé změny v právních předpisech velmi pomohly. Inspirací pro tyto změny mohou být mimo jiné i zahraniční zkušenosti.

  Sdružení Calla ve součinnosti s řadou spolupracovníků proto sestavilo Analýzu legislativy ve vybraných evropských státech. Obsahem analýzy je popis situace ve třech evropských zemích (Dánsku, Německu a Velké Británii). Analýzu si můžete stáhnout zde.

  Podkladovými materiály pro analýzu se staly mimo jiné překlady několika zahraničních dokumentů. V níže uvedeném seznamu jsou všechny důležitější ke stažení.

  Na zmíněnou analýzu navázal Komentovaný návrh změn české legislativy v oblasti obnovy těžbou narušených území, který ve spolupráci s Callou zpracoval JUDr. Ondřej Tošner. Tento analytický materiál se zabývá českou legislativou a především návrhy na její možné změny.

  Prosazení vyššího podílu přírodě blízkých forem obnovy těžbo narušených území povede k jejich lepšímu začlenění do krajiny, vytvoří vhodné prostředí pro řadu chráněných a ohrožených druhů organismů, zvýší estetickou hodnotu a rekreační potenciál krajiny a v neposlední řadě uspoří státu i firmám část finančních prostředků.

  V roce 2011 proběhl v Českých Budějovicích workshop zaměřený na legislativu a ekologickou obnovu po těžbě. Ze semináře vzešly dva dokumenty - analýza základních legislativních nedostatků a návrh paragrafového znění změn, který by měl situaci řešit.

  Na webu Fóra ochrany přírody si můžete přečíst článek z roku 2013 "Jak prosadit přírodě blízkou obnovu těžebního prostoru?",který popisuje především aktuální možnosti orgánů ochrany přírody. Text napsal Jiří Řehounek s přispěním Kláry Řehounkové a Miroslava Hátleho.

  Další texty ke stažení

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist