Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Seznam rostlin a živočichů


  plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum) - rostlina
  hruštička menší (Pyrola minor) - rostlina
  pámelník bílý (Symphoricarpos albus) -
  kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) - živočich
  čmeláci rodu Bombus - živočich
  šater zední (Gypsophila muralis) - rostlina
  protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum) - rostlina
  turanka kanadská (Conyza canadensis) - nepůvodní druh
  turan roční (Erigeron annuus) - nepůvodní druh
  břehule říční (Riparia riparia) - živočich
  kuňka ohnivá (Bombina bombina) - živočich
  svižník polní (Cicindela campestris) - živočich
  plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) - rostlina
  čolek velký (Triturus cristatus) - živočich
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) - živočich
  mravenci rodu Formica - živočich
  ťuhýk obecný (Lanius collurio) - živočich
  rosnička zelená (Hyla arborea) - živočich
  svižník Cicindela sylvicola - živočich
  skokan hnědý (Rana temporaria) - živočich
  užovka obojková (Natrix natrix) - živočich
  svižníci rodu Cicindela - živočich
  ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) - živočich
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) - živočich
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris) - živočich
  moták pochop (Circus aeruginosus) - živočich
  ledňáček říční (Alcedo atthis) - živočich
  třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum) - rostlina
  bělolist rolní (Filago arvensis) - rostlina
  kruštík širolistý (Epipactis helleborine) - rostlina
  ještěrka obecná (Lacerta agilis) - živočich
  rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) - rostlina
  lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus) - rostlina
  bublinatka jižní (Utricularia australis) - rostlina
  trnovník akát (Robinia pseudacacia) - nepůvodní druh
  bělolist nejmenší (Filago minima) - rostlina
  borovice vejmutovka (Pinus strobus) - nepůvodní druh
  zlatohlávek hnědý (Oxythyrea funesta) - živočich
  nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) - rostlina
  dub červený (Quercus rubra) - nepůvodní druh
  kolenec Morisonův (Spergula morisonii) - rostlina
  kukačka obecná (Cuculus canorus) - živočich
  šeřík obecný (Syringa vulgaris) - nepůvodní druh
  ropucha krátkonohá (Bufo calamita) - živočich
  volavka popelavá (Ardea cinerea) - živočich
  křídlatka japonská (Reynoutria japonica) - nepůvodní druh
  zlatice převislá (Forsythia suspensa) - rostlina
  lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum) - rostlina
  ropucha zelená (Bufo viridis) - živočich
  rákosníček Donacia versicolorea - živočich
  batolec červený (Apatura ilia) - živočich
  čolek horský (Mesotriton alpestris) - živočich
  bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) - živočich
  čáp bílý (Ciconia ciconia) - živočich
  ropucha obecná (Bufo bufo) - živočich
  ostříž lesní (Falco subbuteo) - živočich
  stulík malý (Nuphar pumila) - rostlina
  bublinatka prostřední (Utricularia intermedia) - rostlina
  nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum) - rostlina
  krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa) - živočich
  bělopásek topolový (Limenitis populi) - živočich
  skokan štíhlý (Rana dalmatina) - živočich
  zmije obecná (Vipera berus) - živočich
  plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) - rostlina
  dudek chocholatý (Upupa epops) - živočich
  saranče Sphingonotus coerulans - živočich
  skokan ostronosý (Rana arvalis) - živočich
  sumeček americký (Ameiurus nebulosus) - nepůvodní druh
  majka fialová (Meloe violaceus) - živočich
  majka obecná (Meloe proscarabeus) - živočich
  střevlík hlaváč (Broscus cephalotes) - živočich
  potápník Bidessus grossepunctatus - živočich
  zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea) - rostlina
  vranec jedlový (Huperzia selago) - rostlina
   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist