Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Odkazy

  Stránky o Přírodní památce Pískovna na cvičišti vytvořené studenty jindřichohradeckého gymnázia
  http://www.razdvatrictyri.wz.cz/piskovna.html

  Stránky jindřichohradeckého občanského sdružení Hamerský potok o ochraně pískoven
  http://www.hamerskypotok.cz/pages/co-delame/upravujeme-piskovny.php

  Stránky Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. - informace o projektu VaV Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
  http://ekopolitika.cz/cs/nepuvodni-biotopy/rekultivace-a-management-neprirodnich-biotopu-v-ceske-repu.html

  Stránky Správy CHKO Třeboňsko s mnoha informacemi o pískovnách na Třeboňsku
  http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/

  Stránky o Přírodní památce Pískovna u Dračice
  http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1595

  Stránky pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU České Budějovice
  http://restoration-ecology.eu/

  Stránky britské Královské společnosti na ochranu ptactva (RSPB) o obnově těžebních prostorů a možnostech jejich využití pro ochranu přírody
  http://www.afterminerals.com/

  Stránky Nepomuckého ornitologického spolku věnované projektu Hirundo, v rámci kterého probíhá i obnova hnízdních stěn pro břehule říční.
  http://www.nospolek.cz/hirundo.php

  Na stránkách Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky ČSO najdete mimo jiné návod na plovoucí ostrůvky pro hnízdění rybáků obecných. MOS je úspěšně vyzkoušel v pískovnových jezerech u Tovačova.
  http://www.mos-cso.cz/ochrana.html

  Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy se zabývá mimo jiné i ochranou přírodovědně cenných pískoven a v nich rostoucích ohrožených druhů rostlin.
  http://www.sagittaria.cz/

  Stránky ochránců přírody JARO Jaroměř, mimo jiné i o jejich projektech na ochranu břehulí a dalších aktivitách týkajících se pískoven v Královéhradeckém kraji
  http://jarojaromer.cz/

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist