Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Čeřejov"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: V poli - 250 m jihovýchodně od obce Čeřejov, 0,5 km severovýchodně od silnice Trhové Sviny - Strážkovice; (48°51'55.51", 14°36'41.42" - mapa)

  Rozloha: 2,5 ha

  Nadmořská výška: 530 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Rozsáhlá mělká pískovna se nachází uprostřed polí. Její západní část je suchá a slouží jako nelegální motokrosové závodiště. Z rostlin se uplatňují druhy jako jetel plazivý (Trifolium repens), řebříček obecný (Achillea millefolium), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), psineček obecný (Agrostis capillaris), medyněk měkký (Holcus mollis) apod. Ve skupinách náletových dřevin převažuje bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula), na okrajích pískovny se vzácně vykytuje také smrk ztepilý (Picea abies). V jižní a východní části pískovny se nacházejí dvě rozlehlé mělké tůně s mokřadní vegetací. Dominuje v ní orobinec širolistý (Typha latifolia), sítina rozkladitá (Juncus effusus), sítina smáčknutá (Juncus compressus) chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) či různé druhy ostřic. Na okrajích a na březích tůní roste především vrba popelavá (Salix cinerea) a olše lepkavá (Alnus glutinosa).

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)

  Fotografie
  Rosnička zelená
  Velkou část pískovny tvoří mělké tůně.
  Porost orobince širolistého

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist