Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Pískovna u Žemličky"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 1 km jihovýchodně od obce Hluboká u Borovan, u silnice Borovany ? Jílovice; (48°53'31.78", 14°41'52.71" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 490 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Pískovna je významná především jako místo rozmnožování obojživelníků, kteří zde mají silné populace. V roce 2009 proběhly na lokalitě managementové zásahy spojené s prohloubením a obnovou některých tůní, které realizovala Calla za podpory EOG - Association for conservation.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)
  třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)
  bělolist nejmenší (Filago minima)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  svižník polní (Cicindela campestris)
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  mravenci rodu Formica
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  svižník Cicindela sylvicola
  skokan hnědý (Rana temporaria)
  užovka obojková (Natrix natrix)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  rákosníček Donacia versicolorea
  batolec červený (Apatura ilia)
  čolek horský (Mesotriton alpestris)

  Fotografie
  Rosnička zelená
  Zelený skokan v pískovně u Hluboké
  Tůně v pískovně slouží k rozmnožování několika druhům obojživelníků.
  Celkový pohled na pískovnu

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist