Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Ledenice"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: V lese ? 1,5 km severovýchodně od obce Ledenice , na zelené turistické trase; (48°56'41.3", 14°39'1.46" - mapa)

  Rozloha: 2,5 ha

  Nadmořská výška: 480 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody

  Popis: V této pískovně ještě stále probíhá těžba. V okolí vjezdu se nacházejí dlouho opuštěné části pískovny se starými porosty borovice lesní (Pinus sylvestris), kde se již lesnicky hospodaří. Dále zde roste bříza bělokorá (Betula pendula). Vpravo od vjezdu je plocha, kde proběhla technická rekultivace vysázením monokultury smrku ztepilého (Picea abies). Na rekultivované ploše se výrazně uplatňuje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Poblíž rekultivace je mělká tůň s orobincem širolistým (Typha latifolia). Na dvou místech pískovny byly navezeny hromady zeminy (případně suti a kamení), které zarůstá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), jitrocel větší (Plantago major), pcháč rolní (Cirsium arvense), bojínek luční (Phleum pratense), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) aj. Převážnou část dna a čerstvě odtěžených svahů pískovny zatím tvoří iniciální sukcesní stadia, na nichž je nejnápadnějším druhem kuřinka červená (Spergularia rubra). Náletové porosty na horních terasách pískovny tvoří dřeviny z okolního lesa, v podrostu metlička křivolaká (Avenella flexuosa), psineček obecný (Agrostis capillaris),brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) aj. Malá pískovna existuje také na druhé straně lesní cesty, neliší se však již významně od okolního lesního porostu.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  svižník Cicindela sylvicola
  ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

  Fotografie
  V ledenické pískovně se stále těží.
  Celkový pohled na pískovnu
  Porost mladých borovic na okraji pískovny
  V nejstarší části pískovny se již nachází vzrostlý borový les.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist