Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Lžín"

  Okres: Tábor

  Lokalizace: 1 km západně od obce Lžín, jižně od silnice Lžín - Přehořov; (49°13'45.31", 14°46'32.74"E - mapa)

  Rozloha: 0,5 ha

  Nadmořská výška: 410 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody

  Popis: Jedná se o mělkou pískovnu, která je na dně z větší části porostlá náletem borovice lesní (Pinus sylvestris). V mladších částech pískovny se dosud sporadicky těží písek a nachází se zde jedna větší tůň, která ovšem v letních měsících často vysychá. Pískovna je tradičním hnízdištěm břehule říční (Riparia riparia).
  V roce 2009 byla v pískovně z iniciativy sdružení Calla upravena hnízdní stěna pro břehule díky grantu MŽP ČR. Díky úpravě se lžínská pískovna stala jedním z největších hnízdišť tohoto ohroženého druhu v Jihočeském kraji. V hnízdní stěně bylo napočítáno 129 nor (průměrná obsazenost činí u břehulí 75 % nor).
  I v následujících hnízdních sezónách prováděla Calla úspěšné managementové zásahy spočívající především v obnově hnízdní stěny. V roce 2010 bylo ve stěna napočítáno 297 nor, v roce 2011 360 nor, v roce 2012 181 nor, v roce 2013 238 nor a v roce 2014 ? 197 nor. Bez managementových zásahů prováděných s pomocí těžké techniky by dnes ve Lžíně břehule pravděpodobně nehnízdily, nebo by jejich kolonie byla velice malá.
  V roce 2014 proběhl v pískovně také biologický průzkum, který odhalil výskyt řady vzácných, ohrožených a zvláště chráněných organismů. Výsledky průzkumu shrnuje zpráva, která je ke stažení zde.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  břehule říční (Riparia riparia)
  svižník polní (Cicindela campestris)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  kukačka obecná (Cuculus canorus)
  Nepůvodní druhy:
  šeřík obecný (Syringa vulgaris)

  Fotografie
  Mělké tůně v nezalesněné části pískovny slouží k rozmnožování obojživelníků.
  V lesní části pískovny dominuje borovice.
  Hnízdní stěna břehulí ve Lžíně v roce 2010

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist