Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Dobronice u Bechyně"

  Okres: Tábor

  Lokalizace: V lese ? 1 km západně od obce Dobronice u Bechyně, u silnice Bechyně - Opařany; (49°20'36.86", 14°28'31.98" - mapa)

  Rozloha: 3,5 ha

  Nadmořská výška: 430 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Vlevo od příjezdové cesty byla zvolena technická rekultivace výsadbou borovice lesní (Pinus sylvestris), která příliš neprosperuje, mimo jiné kvůli zarůstání plochy třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Příjezdová cesta zahýbá v pravém úhlu do pískovny a přímo pod ní je největší tůň. Menší tůně a kaluže jsou i v dalších částech pískovny. Zarůstá je hlavně orobinec širolistý (Typha latifolia), sítina rozkladitá (Juncus effusus), bublinatka jižní (Utricularia australis) aj. Sušším částem pískovny často dominuje již zmíněná třtina křovištní, dále zde roste vratič obecný (Tanacetum vulgare), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), psineček obecný (Agrostis capillaris) aj. Kolem příjezdové cesty a ve vzdálenějších částech pískovny (mimo jiné v jejím horním patře) jsou skupiny náletových dřevin. Roste v nich např. bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), vrba popelavá (Salix cinerea), Pod nejvyšší stěnou byla navezena hromada zeminy, kterou zarůstá ruderální vegetace, např. pcháč rolní (Cirsium arvense), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) nebo šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius).

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  bublinatka jižní (Utricularia australis)
  Živočichové:
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  moták pochop (Circus aeruginosus)
  zlatohlávek hnědý (Oxythyrea funesta)
  Nepůvodní druhy:
  turan roční (Erigeron annuus)

  Fotografie
  Zlatohlávek hnědý
  Bublinatka jižní
  Pískovna v Dobronicích u Bechyně
  Zelený skokan v dobronické pískovně
  Část pískovny byla rekultivována vysázením borovic, které příliš neprosperují.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist