Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Nakolice"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 1 km severozápadně od obce Nakolice, 2 km severovýchodně od Nových Hradů, u silnice Nové Hrady - Nakolice; (48°48'4.47", 14°49'20.41" - mapa)

  Rozloha: 3 ha

  Nadmořská výška: 490 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody

  Popis:

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  hruštička menší (Pyrola minor)
  šater zední (Gypsophila muralis)
  třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)
  bělolist rolní (Filago arvensis)
  kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
  Živočichové:
  břehule říční (Riparia riparia)
  kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  skokan hnědý (Rana temporaria)
  užovka obojková (Natrix natrix)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  moták pochop (Circus aeruginosus)
  ledňáček říční (Alcedo atthis)

  Fotografie
  Vodní nádrž na dně nakolické pískovny
  Kolonie břehulí zaniká kvůli sesouvání hnízdní stěny.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist