Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Pískovna Jitra"

  Okres: Tábor

  Lokalizace: 2 km severně od obce Borkovice, u silnice Soběslav ? Mažice; (49°13'35.76", 14°38'42.57"E - mapa)

  Rozloha: 2 ha

  Nadmořská výška: 420 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Pískovna je charakteristická rozsáhlými zatopenými a rašeliništními plochami. Největší vodní plocha se nachází v části pískovny vlevo od vjezdu do pískovny. Byly do ní bohužel zcela nevhodně vysazeny ryby, především nepůvodní sumeček americký (Ameiurus nebulosus). Menší či větší tůně a rašeliniště vyplňují také druhou polovinu pískovny. Z mokřadních rostlin se více vyskytuje např. sítina rozkladitá (Juncus effusus), orobinec širolistý (Typha latifolia) nebo ostřice obecná (Carex nigra). Mokřadní dřeviny zastupuje především vrba popelavá (Salix cinerea)a vrba jíva (Salix caprea). Vzácně se vyskytuje také rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Na sušších místech dominuje z dřevin borovice lesní (Pinus sylvestris) spolu s břízou bělokorou (Betula pendula), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a dubem letním (Quercus robur). V jejich podrostu nalezneme brusnici borůvku (Vaccinium myrtillus), brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idaea), metličku křivolakou (Avenella flexuosa), vřes obecný (Calluna vulgaris), jestřábník zední (Hieracium murorum), psineček obecný (Agrostis capillaris) a z dřevin např. krušinu olšovou (Frangula alnus). Na sešlapávaných místech roste především jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella agg.). Blízko vjezdu se nachází malá černá skládka. Na podzim 2009 byly sdružením Calla vytvořeny či obnoveny některé tůně pro rozmnožování obojživelníků. Tyto zásahy podpořil grant EOG - Association for conservation. Důležitost a vhodnost zásahu potvrdil následný entomologický a batrachologický průzkum.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  skokan hnědý (Rana temporaria)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  čolek horský (Mesotriton alpestris)
  ropucha obecná (Bufo bufo)
  skokan ostronosý (Rana arvalis)
  potápník Bidessus grossepunctatus
  Nepůvodní druhy:
  sumeček americký (Ameiurus nebulosus)

  Fotografie
  Rašeliniště v pískovně u Borkovických blat
  Sušší místa zarůstá les s převahou borovice lesní.
  Tůň v pískovně u Borkovických blat

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist