Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Hroznějovice"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 1,5 km severozápadně od obce Hroznějovice, u Hněvkovské nádrže; (49°9'22.93", 14°27'27.17" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 380 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: U vstupu do pískovny se nachází prostor s náletovými dřevinami, jako je topol osika (Populus tremula), borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), vrba popelavá (Salix cinerea) apod. V malé míře se vyskytuje také invazní trnovník akát (Robinia pseudacacia). Byl zde provedem pokus o rekultivaci výsadbou borovice lesní. Na některých místech se udržely luční porosty se smolničkou obecnou (Lychnis viscaria), kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi), tomkou vonnou (Anthoxanthum odoratum), třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), ostřicí zaječí (Carex ovalis), štírovníkem růžkatým (Lotus corniculatus), vřesem obecným (Calluna vulgaris), jahodníkem obecným (Fragaria vesca), mochnou přímou (Potentilla recta). Zadní část pískovny zabírá z většiny větší jezero, do kterého byly bohužel vysazeny ryby. Mokřadní rostliny zastupuje orobinec širolistý (Typha latifolia), bahnička mokřadní (Eleocharis palustris), zblochan vodní (Glyceria maxima), lipnice bahenní (Poa palustris) aj. Na březích roste vrba popelavá (Salix cinerea). Poblíž jezera nalezneme písčiny s iniciálními sukcesními stadii, pro něž je charakteristický výskyt bělolistu nejmenšího (Filago minima), kuřinky červené (Spergularia rubra), jestřábníku chlupáčku (Hieracium pilosella agg.), podbělu obecného (Tussilago farfara), medyňku měkkého (Holcus mollis), medyňku vlnatého (Holcus lanatus), čilimníkem černajícím (Cytisus nigricans) aj. Na mírnějších stěnách pískovny rostou náletové dřeviny s převahou borovice lesní a výskytem již dříve jmenovaných dalších druhů dřevin.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  bělolist nejmenší (Filago minima)
  Živočichové:
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  mravenci rodu Formica
  svižníci rodu Cicindela
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  Nepůvodní druhy:
  trnovník akát (Robinia pseudacacia)

  Fotografie
  Ještěrka obecná
  Pískovna u Hroznějovic
  Luční porost v hroznějovické pískovně
  Trnovník akát - invazní druh dřeviny

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist