Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Klenov"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: 200 m severně od obce Klenov; (49°12'8.42", 14°53'22.45" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 450 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody

  Popis: Pískovna navazuje na skládku suti a částečně slouží také jako skládka. Na velké ploše však spontánní sukcesí vznikly lesní porosty a mokřadní plochy. Na dně se nacházejí tři různě velké tůně, mokřadní vegetace je však vyvinuta málo vzhledem k velkému zastínění. Z dřevin jsou na vlhčích místech hojné vrby (vrba popelavá ? Salix cinerea, vrba křehká ? Salix fragilis), dále se vyskytují např. dub letní (Quercus robur), dub červený (Quercus rubra), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), střemcha hroznovitá (Padus racemosa), růže šípková (Rosa canina), topol osika (Populus tremula) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Na starých navážkách suti se daří bezu černému (Sambucus nigra). V podrostu se daří většinou ruderálním nebo eurytopním druhům rostlin, kterým nevadí zástin. Jako typické příklady se dají uvést kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), ostružiník maliník (Rubus idaeus), svízel přítula (Galium aparine), přeslička rolní (Equisetum arvense), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), orsej jarní (Ficaria verna) aj. Na ruderalizovaných plochách jsou kromě některých již uvedených druhů časté také pcháč rolní (Cirsium arvense), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) nebo třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Přestože zevrubný průzkum lokality nepotvrdil výskyt vzácnějších druhů organismů, jedná se o zajímavou ukázku spontánní sukcese vedoucí k listnatému lesu.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  bělolist nejmenší (Filago minima)
  kolenec Morisonův (Spergula morisonii)
  Živočichové:
  břehule říční (Riparia riparia)
  kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  svižník polní (Cicindela campestris)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  Nepůvodní druhy:
  dub červený (Quercus rubra)

  Fotografie
  Pískovna u Klenova
  Hnízdní stěna břehulí v klenovské pískovně

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist