Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Mladošovice - Cepáků pískovna"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 0,5 km severně od obce Mladošovice, v pastvinách západně od červené turistické značky; (48°56'56.68", 14°41'40.19" - mapa)

  Rozloha: 1,5 ha

  Nadmořská výška: 470 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: --

  Popis: Jedná se převážně o systém tůní písčin s několika vzrostlými stromy, který se nachází u lesa mezi pastvinami. Dvě tůně jsou rozsáhlé a vodu mají obvykle po celý rok, ostatní jsou menší a často vysychají. Vzrostlé stromy jsou výhradně borovice lesní (Pinus sylvestris), ostatní dřeviny zastupuje např. bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula) či vrba popelavá (Salix cinerea). Velmi bohatá je mokřadní vegetace. Z početně zastoupených druhů lze jmenovat orobinec širolistý (Typha latifolia), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), lakušník vodní (Batrachium aquatile), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), bahničku bahenní (Eleocharis palustris), sítinu žabí (Juncus bufonius), sítinu rozkladitou (Juncus effusus) aj. Suchozemské rostliny (zejména druhy písčin a suchých trávníků) zastupuje např. jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella agg.), řebříček obecný (Achillea milefolium), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), vratič obecný (Tanacetum vulgare), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), prasetník kořenatý (Hypochoeris radicata), bika ladní (Luzula campestris), pampeliška lékařská (Taraxacum Sect. Ruderalia) aj. Pískovna je důležitou lokalitou pro rozmnožování obojživelníků a donedávna také významným hnízdištěm břehule říční (Riparia riparia). Početnost hnízdících břehulí se však podstatně snížila vlivem nelegálního autokrosu a motokrosu. Motorkáři a čtyřkolkáři totiž strhli velkou většinu hnízdních stěn.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  břehule říční (Riparia riparia)
  kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  zlatohlávek hnědý (Oxythyrea funesta)
  ropucha zelená (Bufo viridis)
  rákosníček Donacia versicolorea
  bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
  čáp bílý (Ciconia ciconia)
  Nepůvodní druhy:
  šeřík obecný (Syringa vulgaris)

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist