Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Nežetice"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: Na okraji lesa ? 0,5 km severně od Nežetic; (48°51'15.83", 14°35'19.03" - mapa)

  Rozloha: 0.3 ha

  Nadmořská výška: 450 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Pískovně pohledově dominuje vysoká stěna, která byla místy těžena až na skálu. Pod ní se nacházejí terasy p starší těžbě, které zarůstá nálet s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris). Kromě ní se uplatňuje také olše lepkavá bříza bělokorá (Betula pendula). V podrostu borovic najdeme především brusnici borůvku (Vaccinium myrtillus) nebo metličku křivolakou (Avenella flexuosa). Na dně pískovny vlevo od vjezdu existuje porost náletových dřevin s převahou olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrba popelavá (Salix cinerea). Dno pískovny má však stále z větší části luční charakter. Rostou zde druhy jako jitrocel větší (Plantago major), jetel plazivý (Trifolium repens), bika ladní (Luzula campestris), srha laločnatá (Dactylis glomerata), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), psineček obecný (Agrostis capillaris), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), pcháč bahenní (Cirsium palustre) apod. Nejhlubší část pískovny (pod stěnou vpravo od vjezdu) má mokřadní charakter. Z rostlin se zde vyskytuje např. orobinec širolistý (Typha latifolia), sítina rozkladitá (Juncus effusus) či zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans). Na nestabilních svazích pískovny a v nezapojených částech dna je častý podběl obecný (Tussilago farfara).

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)

  Fotografie
  Celkový pohled na pískovnu
  Na dně pískovny vzniká smíšený lesní porost.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist