Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Borovany"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 2 km jihozápadně od Borovan, 1 km severovýchodně od obce Čeřejov; (48°52'16.47", 14°38'9.01"E - mapa)

  Rozloha: 1,5 ha

  Nadmořská výška: 490 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Poměrně široká lesní cesta prochází středem pískovny. V jihovýchodní stěně pískovny se nachází malý pramen, jehož voda plní poměrně hlubokou podlouhlou tůň při jižním okraji pískovny. Voda je pak odváděna mimo pískovnu uměle vytvořeným kanálem, který prochází mokřadními plochami s rašeliníkem. Menší tůň existuje i na severní straně pískovny. Z mokřadních rostlin se vyskytuje např. sítina rozkladitá (Juncus effusus) nebo žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica). Vlhkomilnější dřeviny zastupuje olše šedá (Alnus incana) nebo olše lepkavá (Alnus glutinosa), na sušších místech roste bříza bělokorá (Betula pendula) a zejména borovice lesní (Pinus sylvestris), která dominuje také v okolních lesích. Náletové porosty těchto dřevin nalezneme více v severní polovině pískovny. Na jejich lemech a okrajích pískovny se poměrně dost uplatňuje vřes obecný (Calluna vulgaris). Centrální část pískovny je často narušována, takže se v ní můžeme setkat s ranými stadii sukcese. Roste v nich prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), zběhovec ženevský (Ajuga genevensis), pcháč obecný (Cirsium vulgare), turan roční (Erigeron annuus), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), jahodník obecný (Fragaria vesca) aj. V severní části se nachází skládka stavební suti a panelů, u cesty je také hromada zeminy.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  svižník polní (Cicindela campestris)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  mravenci rodu Formica
  svižník Cicindela sylvicola
  Nepůvodní druhy:
  turan roční (Erigeron annuus)

  Fotografie
  Rozsáhlá tůň v pískovně u Borovan
  V přirozeném náletu dominuje borovice lesní.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist